El fet de ser una persona gran, és un factor discriminador en relació al dret d’autonomia en l’entorn hospitalari espanyol?

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)