Comparació del control glucèmic de la Diabetis Mellitus Tipus 1, emprant bombes d’infusió d’insulina o administrant insulina en múltiples dosis

Show simple item record

dc.contributor Pericás Beltrán, Jorge
dc.contributor.author Oliver Pardo, Neus
dc.date.accessioned 2018-01-12T07:54:10Z
dc.date.available 2018-01-12T07:54:10Z
dc.date.issued 2018-01-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4134
dc.description.abstract [cat] Introducció: La Diabetis Mellitus Tipus 1 és una malaltia crònica que presenta una gran morbimortalitat. Per això, és important mantenir un bon control glucèmic per evitar les complicacions derivades de la malaltia. El tractament més efectiu per aquest tipus de pacients és la teràpia intensiva, és a dir, les múltiples dosis d’insulina o els sistemes d’infusió continua d’insulina subcutània per aconseguir una hemoglobina glicosilada més propera a les recomanacions terapèutiques. Objectius: Comparar el control glucèmic en els subjectes que presenten Diabetis Mellitus Tipus 1, mitjançant la valoració de l’hemoglobina glicosilada com indicador del control metabòlic, la valoració de la incidència de les hipoglucèmies i la valoració de la prevalença de les complicacions micro i macrovasculars a mitjà i llarg plaç emprant els sistemes d’infusió d’insulina o les injeccions d’insulina en múltiples dosis. Mètode: Es realitza una revisió bibliogràfica exhaustiva dels darrers 10 anys de publicació (2005-2015) entorn a les variables Diabetis Mellitus Tipus 1, Hemoglobina glicosilada, Hipoglucèmies, Sistemes d’infusió d’insulina i Insulina en múltiples dosis. Resultats de la recerca bibliogràfica: S’obtenen dels principals metacercadors i de les bases de dates específiques d’interès 18 resultats per a contestar la pregunta d’investigació. Conclusions: Les bombes d’insulina milloren els valors d’hemoglobina glicosilada i disminueixen la prevalença de les complicacions microvasculars en adults, adolescents i infants amb Diabetis Mellitus Tipus 1 enfront a les injeccions en múltiples dosis. La incidència de les hipoglucèmies és menor en adults i adolescents emprant bombes d’insulina, però en infants els episodis són semblants en l’ús d’ambdós tractaments. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Diabetis Mellitus Tipus 1 ca
dc.subject.other sistemes d’infusió d’insulina ca
dc.subject.other múltiples dosis d’insulina ca
dc.subject.other hipoglucèmia ca
dc.subject.other hemoglobina glicosilada ca
dc.title Comparació del control glucèmic de la Diabetis Mellitus Tipus 1, emprant bombes d’infusió d’insulina o administrant insulina en múltiples dosis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record