Principals factors generadors de controvèrsia i facilitadors pels professionals sanitaris a l’hora d’iniciar una limitació de l’esforç terapèutic

Show simple item record

dc.contributor Alorda Terrasa, María del Carmen
dc.contributor.author Adrover Burguera, Maria Antònia
dc.date.accessioned 2018-01-12T08:15:22Z
dc.date.available 2018-01-12T08:15:22Z
dc.date.issued 2018-01-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4141
dc.description.abstract [cat] Introducció: Prendre la decisió de limitar l‟esforç terapèutic en un pacient en situació terminal sòl ser una situació que genera molta controvèrsia ja sigui entre els professionals com entre els familiars i el pacient. Objectius: Els principals objectius plantejats en aquest treball són identificar els factors que més faciliten la presa de decisions a l‟hora de limitar l‟esforç terapèutic, així com poder identificar les mesures que més faciliten la tasca de prendre la decisió. Estratègia de recerca bibliogràfica i resultats obtinguts: La recerca bibliogràfica, s‟ha realitzat en diferents bases de dades, PubMed, Ebscohost i Cochrane. S‟han fet diferents combinacions amb els descriptors seleccionats, utilitzant en tots els casos el Boolea AND. S‟han inclosos tots els articles en català, castellà i anglès, també tots els articles publicats després del 2000 i tots els articles que estassin disponibles gratuïtament, excloent tots aquells que no complissin alguna de les indicacions esmentades. Dels resultats de la recerca bibliogràfica, s‟han seleccionat un total de 23 articles, de les bases de dades Ebscohost i PubMed, algun dels articles ha estat enviat directament per l‟autor. Conclusió: Els factors que generen més controvèrsia i les eines facilitadores a l‟hora de limitar l‟esforç terapèutic per part dels professionals, es poden resumir en: la decisió d‟iniciar la limitació de l‟esforç terapèutic, problemes de comunicació entre els professionals i amb les famílies, confusió d‟aquest terme amb l‟eutanàsia, decisions dels pacients i la família, problemes ètics, dificultats entre retirar i no iniciar i els pacients amb malalties més vulnerables a l‟hora d‟iniciar la limitació de l‟esforç terapèutic. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: To make the decision of limiting therapeutic effort on a terminal patient is often a situation that generates much controversy, either among professionals or between the patient and the family. Objectives: The main objectives of this work are the identify of the factors that most facilitate decision-making when it comes to limit therapeutic effort, as well as to identify measures that facilitate the task of making the decision. Bibliographic search and results strategy: The bibliographic search has been performed in different databases as PubMed, Ebscohost and Cochrane. There have been different combinations with selected identifiers using, in all cases, Boolea AND. All the articles published after 2000 have been included as well as all items that were available free of charge, excluding all those which do not meet any of the above-said directions. A total of 23 articles, from Ebscohost and PubMed databases, have been selected from the results of the bibliographic search. Some of the articles have been sent directly by the author. Conclusion: The factors that generate more controversy and the facilitating tools to limit therapeutic effort by professionals can be summarized in: the decision to start limiting the therapeutic effort, problems of communication between professionals and families, confusion of this term with euthanasia, decisions of patients and family, ethical problems, difficulties between removing and not starting and, finally, patients suffering vulnerable diseases when start the limitation of the therapeutic effort. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other malaltia terminal ca
dc.subject.other cures pal·liatives ca
dc.subject.other cures d’infermeria ca
dc.subject.other cures al final de la vida ca
dc.subject.other limitació de l’esforç terapèutic ca
dc.subject.other retirar ca
dc.subject.other no administrar ca
dc.title Principals factors generadors de controvèrsia i facilitadors pels professionals sanitaris a l’hora d’iniciar una limitació de l’esforç terapèutic ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics