Intervenció infermera en la cura de pacients portadors d’un dispositiu d’assistència ventricular permanent

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Rosa
dc.contributor.author Barceló Bobillo, Margalida
dc.date.accessioned 2018-01-12T09:46:04Z
dc.date.available 2018-01-12T09:46:04Z
dc.date.issued 2018-01-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4166
dc.description.abstract [cat] Introducció: La insuficiència cardíaca crònica s’ha convertit en un problema que genera molta mortalitat en els països occidentals. Degut al disminuït nombre de donants de cor i a què molts pacients no poden optar a transplantament, és necessari trobar alternatives: d’aquesta manera varen sorgir els dispositius d’assistència ventricular. Es tracta de dispositius mecànics que generen un flux sanguini, substituint de manera total o parcial la funció dels ventricles. És, per tant, una nova teràpia destinada a pacients amb insuficiència cardíaca crònica, i que pot contribuir a augmentar notablement la seva qualitat de vida i disminuir la mortalitat. Objectius: Determinar la intervenció infermera en la cura d’aquests pacients. Monitorització / actuació infermera front a complicacions a curt i llarg termini. Identificar el seguiment adequat per al correcte control d’aquest tipus de pacients. Estratègia de recerca i resultats: es va realitzar una revisió de literatura, incorporant un total de 21 articles, obtinguts de bases de dades com PubMed i CINAHL-EBSCOhost, així com de la revista específica de cures crítiques Enfermería Intensiva. Conclusions: ens trobem davant un nou tipus de pacient crònic que anirà augmentant la seva presència els propers anys, ja sigui a les unitats d’hospitalització, serveis d’urgències o Atenció Primària. És molt necessari profunditzar en la investigació des del punt de vista d’infermeria, ja que és imprescindible conèixer i entendre aquests pacients per al seu correcte maneig. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: Chronic heart failure has become a problem that increases mortality in Western countries. Due to the reduced number of heart donors and the fact that many patients are not candidate for transplantation, it is necessary to find alternatives: thus emerged ventricular assist devices. These are mechanical devices that generate blood flow, replacing total or partial the function of the ventricles. It is a new therapy aimed at patients with chronic heart failure, which can contribute significantly to increase their quality of life and reduce mortality. Objectives: To determine nursing intervention in the care of these patients. Monitoring nursing for short and long-term complications. Identify an adequate monitoring for the proper control of these patients. Search strategy and results: a review of literature was done, incorporating a total of 21 articles, obtained from databases such as PubMed and CINAHL-EBSCOhost, as well as the specific journal of critical care Enfermería Intensiva. Conclusions: we have a new type of chronic patient that will increase its presence in the coming years, either inpatient units as emergency departments and primary care. It is very necessary to deepen the nursing investigation, as it is essential to know and understand these patients for proper handling. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other VAD/ventricular assist device ca
dc.subject.other nursing care ca
dc.subject.other complications ca
dc.subject.other monitoring ca
dc.title Intervenció infermera en la cura de pacients portadors d’un dispositiu d’assistència ventricular permanent ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics