Eficàcia de la lactoferrina en el maneig/tractament de les ferides cutànies amb biofilms

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Rosa
dc.contributor.author Coll Bagur, Maria
dc.date.accessioned 2018-01-16T08:24:17Z
dc.date.available 2018-01-16T08:24:17Z
dc.date.issued 2018-01-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4266
dc.description.abstract [eng] Introduction: Biofilm is a matrix that encompasses pathogenic microorganism which cause infections. It is resistant to antibodies, antibiotics and it is difficult to detect. No effective treatment has been discovered yet, although some substances such as lactoferrin have been mentioned. Search strategy: Four searches with the different combinations of descriptors have been made. We have read the abstracts and the full articles, and the ones regarding the treatment of biofilm using lactoferrin, in biofilm wounds, and they define the lactoferrin have been selected. Results: 21 articles have been selected. among which are systematic reviews and clinical trials. They are classified into three themes: lactoferrin as a treatment for wounds biofilm, as a treatment of all types of biofilm, and as a treatment in specific cases. Discussion: Lactoferrin is a glycoprotein with multiple functions, including antibiofilm. It has two mechanisms of action: bactericidal and bacteriostatic. Antibiofilm function has been demonstrated in different biofilms such as dental, respiratory track and wounds. However, there is a disagreement on whether lactoferrin has a preventive and/or a therapeutic effect. Both effects are achieved in the combination of lactoferrin, xylitol and antibiotics. Conclusions: The role of lactoferrin as antibiofilm is relatively recent, so there is a lack of research in some parts. This lack is due in part to the lack of biofilm culture in the healthcare system and in the scientific world. However, the joint action of lactoferrin, xylitol and antibiotics seems to be effective in biofilm wound. ca
dc.description.abstract [cat] Introducció: El biofilm és una matriu que engloba al seu interior microorganismes patògens que provoquen infeccions. És resistent als anticossos, als antibiòtics i presenta dificultats en la seva detecció. Encara no s’ha descobert un tractament eficaç, tot i que s’estan anomenant alguns composts com la lactoferrina. Estratègia de recerca: S’han realitzat 4 recerques amb diferents combinacions dels descriptors. S’han llegit els resums, els articles complerts i s’han seleccionat els que parlen del tractament de tot tipus de biofilm amb lactoferrina, a les ferides i els que defineixen la lactoferrina. Resultats: S’han seleccionat 21 articles aptes, entre revisions sistemàtiques i assajos clínics. Aquests es poden classificar en tres temàtiques tractant la lactoferrina com a tractament de ferides amb biofilm, en tot tipus de biofilm o en casos concrets. Discussió: La lactoferrina és una glucoproteïna amb diverses funcions, entre elles antibiofílmica. Presenta dos grans mecanismes d’acció: bactericida i bacteriostàtic. La funció antibiofílmica ha estat demostrada en diferents biofilms com el dental, de la via aèria i de ferides. Ara bé, existeix desacord sobre si la lactoferrina presenta efecte preventiu i/o terapèutic. Ambdós efectes aconsegueixen major eficàcia amb l’actuació conjunta de lactoferrina, xylitol i antibiòtics. Conclusions: La funció de la lactoferrina com antibiofilm és relativament recent, pel que es pot observar falta d’investigació en qualque aspecte. Aquesta falta és deguda en part per la manca de cultura biofílmica en el sistema sanitari i en el món científic. Tot i això, l’actuació conjunta de lactoferrina, xylitol i antibiòtics resulta eficaç en ferides biofílmiques. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other ferida ca
dc.subject.other biofilms ca
dc.subject.other lactoferrina ca
dc.title Eficàcia de la lactoferrina en el maneig/tractament de les ferides cutànies amb biofilms ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics