Anàlisi comptable d’una fundació

Show simple item record

dc.contributor Herranz Bascones, Raquel
dc.contributor.author Julià Julià, Teresa
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-02-05T13:38:55Z
dc.date.available 2018-02-05T13:38:55Z
dc.date.issued 2018-02-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4752
dc.description.abstract [spa] Una empresa és una entitat constituïda per cercar algun tipus de benefici. Les empreses lucratives cerquen principalment el benefici econòmic i les empreses no lucratives cerquen principalment el benefici social. Les formes jurídiques més usuals a l’hora de crear una entitat sense ànim de lucre són les fundacions i les associacions. Les entitats sense ànim de lucre disposen d’una legislació pròpia. L’anàlisi comptable es basa en l’estudi, mitjançant indicadors, dels comptes anuals de les entitats. Existeixen diferències a l’hora d’elaborar i analitzar els comptes anuals d’una entitat lucrativa o una no lucrativa. Les entitats lucratives es centren en donar informació sobre el seu benefici econòmic, en canvi per les entitats sense ànim de lucre és més necessari informar sobre les seves finalitats, activitats, programes o serveis, i el benefici que aporten a la societat. Per això, a l’hora de fer un anàlisi, els indicadors a utilitzar són diferents, encara que alguns coincideixin. ca
dc.description.abstract [eng] A company is a constituent entity to seek some type of benefit. The lucrative companies mainly look for the economic benefit and the nonprofit companies mainly look for the social benefit. The most common legal forms when creating a non-profit organization are foundations and associations. Nonprofit entities have their own legislation. Account analysis is based on the study, through indicators, of the annual accounts of the entities. There are differences when it comes to preparing and analyzing the annual accounts of a lucrative or non-profit entity. The lucrative entities focus on giving information about their economic benefit, whereas for non-profit organizations it is more necessary to inform about their purposes, activities, programs or services, and the benefit they bring to society. Therefore, when doing an analysis, the indicators to use are different, although some coincide. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.subject 33 - Economia ca
dc.title Anàlisi comptable d’una fundació ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Entitat no lucrativa
dc.subject.keywords Comptes anuals
dc.subject.keywords Indicadors


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record