La comunicació de les accions de Responsabilitat Social Corporativa de les cadenes hoteleres mallorquines

Show simple item record

dc.contributor Serra Cantallops, Antoni
dc.contributor.author Escalas Mayol, Joan
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-02-06T12:44:33Z
dc.date.available 2018-02-06T12:44:33Z
dc.date.issued 2018-02-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4801
dc.description.abstract [cat] En els últims anys les cadenes hoteleres han mostrat una creixent preocupació per tenir unes millors relacions amb els grups d’interès. També els seus grups d’interès, han anat reclamant cada vegada millors pràctiques cap a ells. A més a més, en el sector turístic s’ha observat com realitzant aquestes practiques poden aconseguir un ràpid retorn financer de les despeses que comporta la seva implantació. En un mercat tan competitiu com el que s’estudiarà a continuació, la implantació de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC a partir d’ara) ha significat una via per diferenciar-se de la competència. Durant el treball, s’anirà observant que les cadenes hotelers centren la comunicació de les seves accions socialment responsables a través de les seves pàgines web i sobretot mostrant un compromís amb el medi ambient i amb la societat en general. A pesar d’informar que la seva preocupació va dirigida als stakeholders, l’objectiu final que persegueixen és crear una preferència de marca. Aquesta pot esdevenir una possible clau d’èxit per les empreses turístiques, sempre que el missatge comunicat vagi d’acord amb el seu comportament. ca
dc.description.abstract [eng] In recent years, hotel chains have shown a growing concern to have greater relationship with stakeholders. Also their stakeholders have been increasingly demanding best practices to them. Furthermore, the tourism industry has been observed that carrying out this practice can achieve a rapid return of financial costs associated with its implementation. In a market as competitive as that studied then the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR from this point forward) has meant a way to differentiate from the competition. With this academic work, we will see that the hotel chains focus its communication of responsible actions by means of their websites and especially try to prove a commitment with the environment and society. Despite reported that concern is addressed to stakeholders, the ultimate goal that they pursue is to create a brand preference. This can become a possible key to successful tourism companies, if and when that the message communicated is according to their behavior ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.subject 33 - Economia ca
dc.title La comunicació de les accions de Responsabilitat Social Corporativa de les cadenes hoteleres mallorquines ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Responsabilitat social corporativa
dc.subject.keywords Turisme
dc.subject.keywords Cadenes hoteleres
dc.subject.keywords Comunicació


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics