Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

57 - Biologia (1)
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia (1)
61 - Medicina (1)
616.2 - Patologia de l'aparell respiratori (1)
Infecció i immunitat (1)
Klebsiella pneumoniae, CPS, OmpA, Macrphages, TLR, Lamp-1, Rab7, Phagocytosis, Intracelular life (1)
Klebsiella pneumoniae, CPS, OmpA, Macròfags, TLR, Lamp-1, Rab7, Fagocitosi, Vida intracel·lular, Sistema immune innat (1)
Klebsiella pneumoniae, CPS, OmpA, Macrófagos, TLR, Lamp-1, Rab7, Fagocitosis, Vida intracelular, Sistema inmune innato (1)

Search Repository

Browse

My Account