Efectes antioxidants de la terapia hiperbàrica aplicada a ferides de difícil curació

Show simple item record

dc.contributor Sureda Gomila, Antonio
dc.contributor.author Jaume Bauzá, Margalida
dc.date.accessioned 2015-09-09T09:30:37Z
dc.date.available 2015-09-09T09:30:37Z
dc.date.issued 2015-09-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1253
dc.description.abstract [cat] En el tractament amb oxigen hiperbàric (OHB) com a ús mèdic s’utilitza nivells d’oxigen superiors a 1 atmosfera de pressió. L'objectiu de l'estudi consistia en l’avaluació dels efectes d'HBO en pacients amb ferides cròniques, a través de la determinació dels efectes antioxidants derivats de la teràpia hiperbàrica, i la valoració de la millora de les ferides al llarg dels tractaments amb OHB. Vuit pacients amb una situació crònica ferida (ferides diabètiques o osteomielitis amb duració de 20,5 ± 10,1 mesos) es van oferir com a voluntaris per participar en l'estudi. Els pacients van realitzar 20 sessions d'HBO i van prendre mostres de sang 2 hores abans i després de les sessions 1, 5 i 20. No es van informar diferències significatives en els paràmetres hematològics, mentre que l’activitat de CK en sèrum va disminuir progressivament amb les sessions realitzades. No es van registrar diferències significatives en els nivells proteic dels enzims antioxidants plasmàtics catalasa i superòxid dismutasa extracel·lular, mentre que l’activitat de la catalasa va respondre a la teràpia de HBO amb un augment significatiu després de la primera i la cinquena sessions. El dany oxidatiu en lípids i proteïnes va experimentar una disminució al llarg de les sessions. Els nivells de interleuquina-6 augmentaren després de cada sessió però no significativament. En conclusió, la teràpia de HBO estimula la resposta antioxidant en plasma, produint-se una adaptació de la maquinària de recuperació dels teixits danyats, que promou una millor cicatrització de les ferides. ca
dc.description.abstract [eng] Hyperbaric oxygen (HBO) treatment as medical use consists on the utilization of oxygen at higher than 1 atmosphere pressure. The aim of the study were to evaluate the effects of HBO in patients with chronic wounds, determining the antioxidant effects, which was derived from hyperbaric therapy, and to evaluate the improvement of wounds on HBO treatment. Eight patients with a chronic wound status (diabetic wounds or osteomyelitis; duration of 20.5 ± 10.1 months) were volunteered to participate in the study. Patients performed 20 sessions of HBO and blood samples were taken 2 hours before and after sessions 1, 5 and 20. Significant differences were no reported in hematological parameters, whereas serum CK activity was gradually decreased with sessions. The protein levels of catalase and extracellular superoxide dismutase, didn’t experiment significant differences, whereas catalase activity responded to therapy, displaying a significant increase after the first and fifth HBO sessions. Lipids and proteins oxidative damage showed a decrease during the sessions. Interleukin-6 levels increased after each session but not significantly. In conclusion, HBO therapy stimulates antioxidant response in plasma, producing an adaptation of the damaged tissues recovery machinery, which promotes better healing. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Biologia ca
dc.title Efectes antioxidants de la terapia hiperbàrica aplicada a ferides de difícil curació ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Teràpia Hiperbàrica ca
dc.subject.keywords Terapia hiperbárica ca
dc.subject.keywords Hyperbaric therapy ca
dc.subject.keywords Ferides cròniques ca
dc.subject.keywords Heridas crónicas ca
dc.subject.keywords Chronic wounds ca
dc.subject.keywords Espècies reactives d'oxígen ca
dc.subject.keywords Especies reactivas de oxígeno ca
dc.subject.keywords Reactive oxygen species ca
dc.subject.keywords Sistemes antioxidants ca
dc.subject.keywords Sistemas antioxidantes ca
dc.subject.keywords Antioxidant systems ca
dc.subject.keywords Resposta de fase aguda ca
dc.subject.keywords Respuesta de fase aguda ca
dc.subject.keywords Acute-phase response ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record