Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica

Show simple item record

dc.contributor Ruiz Aguilera, Daniel
dc.contributor.author Mesquida Jerez, Maria Cristina
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-20T07:52:44Z
dc.date.available 2018-03-20T07:52:44Z
dc.date.issued 2018-03-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145409
dc.description.abstract [cat] Els patrons són un pilar fonamental de les matemàtiques, ja que constitueixen una eina bàsica per al desenvolupament del pensament matemàtic, potenciant l’observació, la concentració i el raonament inductiu per tal de generar conjectures, demostrar-les i generalitzar-les. És per això que és molt important donar cabuda a aquest tipus de regularitats a l’àmbit escolar, doncs, es troben pràcticament absents dins el currículum educatiu de l’etapa de Primària. En aquest treball es presenta un estudi teòric sobre els patrons i una proposta didàctica per comprovar les habilitats en el descobriment de patrons d’un grup d’alumnes de 6è de Primària d’una escola determinada de les Illes Balears. Aquesta intervenció comprèn tres fases: la primera, consisteix en una prova objectiva escrita per detectar els coneixements previs dels alumnes; la segona, consta de diverses activitats manipulatives perquè els alumnes adquireixin habilitats per reconèixer i treballar patrons; i la tercera, on es proposa una prova objectiva escrita per esbrinar les destreses adquirides pels alumnes durant l’experiència. ca
dc.description.abstract [eng] Patterns are a basis in teaching mathematics, since they constitute an essential learning tool to develop mathematical thinking, promoting observation, concentration and inductive reasoning in order to generate conjectures, prove them and generalize them. For this reason, it is very important to use this type of regularities in the academic world, because they are almost absent in the curriculum of Primary Education. This academic work presents a theoretical study of patterns and an educational proposal to verify the skills in uncovering patterns of a 6th grade students group in a particular school in the Balearic Islands. This intervention consists of three phases: the first one is an objective written test to detect students previous knowledge; the second one consists of some manipulative activities that allow students to acquire skills to recognize and work patterns; and the third one is an objective written test to find out the skills acquired by students during the proposed experience. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.title Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Matemàtiques ca
dc.subject.keywords Educació primària ca
dc.subject.keywords Patrons ca
dc.subject.keywords Raonament inductiu ca
dc.subject.udc 373 - Ensenyament primari i secundari ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics