Estudi del procés d’escolarització de n’Aroa a l’etapa d’Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Iglesia Mayol, Begoña de la
dc.contributor.author Palmer Covas, Catalina
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-20T09:31:14Z
dc.date.available 2018-03-20T09:31:14Z
dc.date.issued 2018-03-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145422
dc.description.abstract [cat] El present treball és un estudi de cas sobre n’Aroa, una nina de 13 anys que es troba hospitalitzada de manera permanent a la Unitat Pediàtrica de Semicrítics de l’Hospital Universitari Son Espases, com usuària del projecte INeDITHOS, a la vegada que assisteix a un centre educatiu ordinari, el CEIP Camilo José Cela. Concretament, aquest informe és un estudi sobre el procés d’escolarització de n’Aroa a l’etapa d’Educació Primària, per tal de què serveixi com a referència per a futurs casos semblants. Per una banda, es fonamenta teòricament el cas de la nina fent referència als seus dos entorns (l’escola i l’hospital) i es contextualitza el seu cas en profunditat. Per una altra banda, es presenta una recerca d’enfocament qualitatiu, en el qual es recullen les veus de la pròpia nina i de diferents membres del seu àmbit escolar i familiar a través d’entrevistes. Els resultats obtinguts de l’estudi mostren, respecte als objectius plantejats, els aspectes que han facilitat i dificultat el procés d’aprenentatge de n’Aroa, a més d’una valoració de la seva escolarització i una visió del seu futur. Tota la informació proporcionada ha contribuït a donar forma a les intervencions educatives que tan urgentment necessita aquest col·lectiu d’infants. ca
dc.description.abstract [eng] This work is a case study of Aroa, a 13-year-old-girl who is permanently hospitalized in the Pediatric Semicritical Unit of the Hospital University Son Espases, as user the project INeDITHOS, at the same time she is educated in a regular school, CEIP Camilo José Cela. Specifically, this report is a study about the schooling process of Aroa in primary education and to serve as reference for future similar cases. On the one hand, her case is based theoretically referring to her two environments (school and hospital) and it is thoroughly contextualized. On the other hand, it presents a qualitative research approach which contains the voices of Aroa and different members of her school and family through interviews. The results of the research show, referring to the objectives, eases and difficulties about the learning process of Aroa, in addition an assessment of her schooling and a vision of her future. All information provided has contributed to shape the educational interventions that this group of children need so urgently. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights all rights reserved
dc.title Estudi del procés d’escolarització de n’Aroa a l’etapa d’Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Escola primària ca
dc.subject.keywords Hospital ca
dc.subject.keywords Necessitats educatives ca
dc.subject.keywords Educació integradora ca
dc.subject.keywords Estudi de cas ca
dc.subject.keywords Validades pel Tesaure de la UNESCO ca
dc.subject.udc 373 - Ensenyament primari i secundari ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record