Els llibres per a infants i els temes tabú

Show simple item record

dc.contributor Valriu Llinàs, Caterina
dc.contributor.author Manera Feliu, Aina
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-21T08:04:14Z
dc.date.available 2018-03-21T08:04:14Z
dc.date.issued 2018-03-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145461
dc.description.abstract [cat] Amb aquest treball vull aconseguir dos grans objectius: Per una banda fer un recull de diferents fonts bibliogràfiques on professionals i especialistes del tema a estudiar parlin i opinin sobre la literatura infantil en si mateixa, què entenem per la literatura infantil i les seves característiques, i per altra banda vull aconseguir diferents fonts bibliogràfiques on professionals o especialistes del tema a estudiar parlin i opinin sobre el tractament dels temes tabú dins la literatura infantil. El tema “ Els llibres per a infants i els temes tabú” crec que és útil i interessant, ja que la literatura és un recurs molt utilitzat i present dins les aules i que ens permet transmetre als infants temes “complicats o conflictius” com són (o fa la societat que siguin) els temes tabú. El treball el duré a terme a partir de la recollida d’informació. Les fonts d’informació seran diverses: llibres, articles, Internet, vídeos, contes ... Al mateix temps que jo vagi recollint i llegint tota aquesta informació, aniré reflexionant i anotant la meva opinió i/o afegiré les notes o comentaris que trobi oportuns en relació a allò que vagi llegint. Per finalitzar, com a futura mestra, voldria incloure diferents propostes per treballar els temes tabú a l’aula de primària a través d’un recurs literari: el conte. ca
dc.description.abstract [spa] Con este trabajo quiero conseguir dos grandes objetivos. Por una parte hacer una recogida de información de diferentes fuentes bibliográficas donde profesionales y especialistas del tema a estudiar hablen y opinen sobre la literatura infantil en sí misma, qué entendemos por literatura infantil y sus características, y por otra parte quiero conseguir diferentes fuentes bibliográficas donde profesionales o especialistas del tema a estudiar hablen y opinen sobre el trato de los temas tabú dentro de la literatura infantil. El tema “Los libros para niños y los temas tabú” creo que es útil e interesante, ya que la literatura es un recurso muy utilizado y presente dentro de las aulas y que nos permiten transmitir a los niños/as temas “complicados o conflictivos” como son (o hace la sociedad que sean) los temas tabú. El trabajo lo llevaré a cabo a partir de la recogida de información. Las fuentes de información serán diversas: libros, artículos, Internet, vídeos, cuentos… Al mismo tiempo que voy recogiendo y leyendo toda esta información, iré reflexionando y anotando mi opinión y/o añadiré las notas o comentarios que crea oportunos en relación a aquello que vaya leyendo. Para finalizar, como futura maestra, querría incorporar diferentes propuestas para trabajar los temas tabú en el aula de primaria a través de un recurso literario: el cuento. ca
dc.description.abstract [eng] I have two main aims I want to reach with this project. On the one hand I want to collect information from different bibliographic sources in which professionals and specialists on talk about the topic of kids literature and give their opinions about it; about what it means, what we understand as kids literature and which are its characteristics. On the other hand I want to check different bibliographical sources so that I can get different views from professionals about “taboo” topics included in kids literature. The topic “Children’s books and taboo topics” it’s useful and interesting since literature is a common resource used in school and enables us to tackle controversial topics like the taboo topics, which may be considered as such because of our society itself. I am carrying out this project with the help of the data I collected. The sources I used are varied: books, articles, Internet, videos, tales… I will read and explain all this information while making remarks and reflecting on its content when necessary. Finally, since I consider myself as a future teacher, I want to make some suggestions on how to work with the topic in elementary school by means of a literary resource: the tale. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title Els llibres per a infants i els temes tabú ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Literatura infantil ca
dc.subject.keywords Temes tabú ca
dc.subject.keywords Societat ca
dc.subject.keywords Conte ca
dc.subject.udc 373 - Ensenyament primari i secundari ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics