El plaer d'aprendre en moviment

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Cano Cabrera, Laura
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-21T09:41:54Z
dc.date.available 2018-03-21T09:41:54Z
dc.date.issued 2018-03-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145471
dc.description.abstract [cat] Amb aquest estudi i/o investigació el que es pretén és donar a conèixer una nova metodologia d’ensenyament-aprenentatge diferent a la d’avui en dia. El que volem és canviar el nostre sistema de treballar als centres educatius per així poder millorar alguns aspectes d’aquests. L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és implementar l’activitat física de manera interescolar (no com una activitat extraescolar més) durant la jornada curricular i comprovar si hi ha hagut un increment del rendiment acadèmic, involucrant en tot moment a l’equip directiu, al tutor/a i als mestres que imparteixen alguna matèria a aquest curs corresponent. Per iniciar aquest nou procés d’ensenyança hem agafat un curs pilot, tercer d’Educació Primària, i a partir d’aquest observarem si amb la integració de l’activitat física entre classe i classe, hem fomentat que els nostres alumnes augmentin el seu nivell acadèmic. Si els resultats fossin satisfactoris i els esperats, ho duríem a terme a nivell de centre i no únicament a nivell d’aula. També, com es podrà observar, hi ha molts d’estudis relacionats amb una major atenció de l’alumnat a les primeres hores de la jornada escolar que no pas a les últimes hores, per això, s’està mirant de fer que a les primeres hores s’imparteixin aquelles assignatures que puguin ser més teòriques o complexes i a les darreres fer aquelles més pràctiques o “senzilles” per als alumnes. Tot aquest estudi anirà adjuntat a l’apartat de transversalitat de la Programació General Anual (PGA) del col·legi “CEIP Joan Mas i Verd” situat al municipi de Montuïri. ca
dc.description.abstract [eng] This research intends to show a new learning methodology which is different from what we are used to. What we want is to change the way we work in schools in order to improve some aspects. The aim of this End of Degree Project is to implement the physical education within the school system (not as an extra curricular activity) during the school timetable and check if there has been an increase in the school achievement. The head team, the tutor and the rest of subject teachers are all involved in the project. To start this new learning process we have selected a target group, third level of primary, and we are going to observe if the integration of physical activity between classes increase our students learning level. If the results were the ones we expect and they were satisfactory, we would integrate the physical activity to the rest of levels as a school project and not only in a single class. As we all know, there are some researches that prove that students have a longer attention span at the beginning of the day, and that is why we are trying to teach them the subjects which are more theoretical or more complex early in the morning and late in the afternoon those who are more practical or “easy”. This analysis will be attached to the crosscurricular section of the “CEIP Joan Mas i Verd” School Year Programming. This school is in Montuïri. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title El plaer d'aprendre en moviment ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Rendiment acadèmic ca
dc.subject.keywords Activitat física ca
dc.subject.keywords Atenció de l’alumnat ca
dc.subject.keywords Programació general anual ca
dc.subject.keywords Projecte de millora ca
dc.subject.udc 373 - Ensenyament primari i secundari ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record