Les xarxes socials. Comunitats virtuals dins l’escola

Show simple item record

dc.contributor Salinas Ibáñez, Jesús
dc.contributor.author Palmer Nigorra, Marina
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-23T09:09:42Z
dc.date.available 2018-03-23T09:09:42Z
dc.date.issued 2018-03-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145556
dc.description.abstract [cat] Les xarxes socials són eines positives i beneficioses per a la comunicació entre mestres, pares/tutors i alumnes, creant així les comunitats virtuals. Aquestes eines poden potenciar la comunicació, ja existent, entre els membres de la comunitat educativa, donant-los el privilegi de poder interactuar en tot moment entre ells. D’aquesta manera, al llarg del treball es podran observar quins són aquests beneficis, quines són les xarxes socials que suposen un bon recurs de comunicació dins l’escola, centrant-me en una d’elles (Edmodo), estudiant la gran quantitat de possibilitats que aquesta xarxa proporciona educativament. A la vegada, confirmaré tota aquesta informació a partir de les experiències de pares/tutors, alumnes i mestres que utilitzin aquestes eines dins l’escola, coneixent així les avantatges i desavantatges d’aquesta xarxa. Finalment, abans de començar a comentar tots els aspectes anteriors, serà necessari, primer de tot, partir d’una base, es a dir, conèixer els conceptes primordials amb els quals treballaré al llarg del document. Aquests conceptes són les xarxes socials i, posteriorment, l’aparició d’aquestes dins les aules, creant així les comunitats virtuals. ca
dc.description.abstract [eng] The social networks are positive and beneficial tools for the communication between teachers parents and students), creating in this way the virtual communities. Those tools can boost the communication, already existing, between the different members of the educational community, giving them the privilege to be able to interact anytime with each other. That way, along of my project you can see which are those benefits, which are the social networks that can be a good communication tool in the school, mainly focusing in one of them (Edmodo), studying the big amount of possibilities that this network gives educationally. At the same time, I’ll confirm all this information starting at the parents’, students’, and teachers’ experiences that use those tools at school, knowing the advantages and disadvantages concretely in this network. Finally, before to start commenting all of the things said previously, it’s going to be necessary, first of all, start from a base, know all the most important concepts, the ones that I will work along the document. These concepts are the social networks and, later, the appearance of them in the classrooms, creating the virtual communities. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title Les xarxes socials. Comunitats virtuals dins l’escola ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Xarxes socials educatives ca
dc.subject.keywords Educació ca
dc.subject.keywords Comunicació ca
dc.subject.keywords Comunitats virtuals ca
dc.subject.keywords Edmodo ca
dc.subject.udc 373 - Ensenyament primari i secundari ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record