Intervenció dietètica des d'una perspectiva sostenible

Show simple item record

dc.contributor Tur Marí, Josep Antoni
dc.contributor.author Terrassa Salvà, Caterina
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-22T11:51:05Z
dc.date.available 2018-05-22T11:51:05Z
dc.date.issued 2018-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146080
dc.description.abstract [cat] La definició de la FAO de dieta sostenible inclou diferents aspectes de la mateixa que es relacionen entre sí i que són igualment importants; una dieta ha d’ésser sostenible en termes de salut, a nivell mediambiental, optimitzant recursos naturals i preservant la biodiversitat, ha d’ésser acceptable per qui l’ha de dur a terme, així com econòmicament justa i assequible. Diversos estudis científics mostren que un patró de dieta mediterrània tradicional és un exemple de dieta sostenible en un sentit ampli i a nivell teòric, però encara hi ha moltes mancances en l’aplicació de les mateixes a nivell pràctic. El present document és un protocol d’investigació en salut, l’objectiu del qual és analitzar la sostenibilitat en un sentit de salut, mediambiental, econòmic i cultural de diferents exemples reals de dieta mediterrània duts a terme per subjectes de l’estudi PredimedPLUS del node reclutador de la Universitat de les Illes Balears. S’utilitzaran eines contrastades que ja han estat emprades per altres equips investigadors en aquest àmbit en la valoració de la sostenibilitat de les dietes avaluades. ca
dc.description.abstract [eng] The FAO defines sustainable diets based on different dependent elements of sustainability that are equally important; sustainable diets must be on the one hand healthy, the natural resources consumption must be optimized and environmentally respectful, and on the other hand they should preserve biodiversity, be economically fair, acceptable, and affordable by each individual. Scientific research shows that the Mediterranean dietary pattern is an example of sustainable dietary pattern in a broad sense and theoretically. However, more scientific evidence and research is needed in the implementation of sustainable diets in practice. The following thesis is a protocol on health research, its aim is to analyze diet’s sustainability in terms of health, environment, economics and culture of different real examples of Mediterranean diet conducted by subjects from PredimedPLUS- essay – recruiting group of University of Balearic Islands-. The tools used for the analysis of the chosen diets have already been used and verified by other scientific research groups in the same field of study. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 61 - Medicina ca
dc.subject 616.4 - Patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins ca
dc.title Intervenció dietètica des d'una perspectiva sostenible ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-04-12T06:35:16Z
dc.subject.keywords Dieta sostenible
dc.subject.keywords Desenvolupament sostenible
dc.subject.keywords Dieta mediterrània
dc.subject.keywords Nutrició comunitària
dc.subject.keywords Malaltia cardiovascular
dc.subject.keywords Sustainable diet
dc.subject.keywords Mediterranean diet
dc.subject.keywords Sustainable development
dc.subject.keywords Community nutrition
dc.subject.keywords Cardiovascular disease


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record