Anàlisi de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat greu i permanent. Barreres a la inclusió?

Show simple item record

dc.contributor Forteza Forteza, María Dolores
dc.contributor.author Mascaró Moll, Jaume
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-04T08:07:16Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146571
dc.description.abstract [cat] Aquest Treball de Final de Màster en Educació Inclusiva consisteix en l’estudi de l’escolarització de l’alumnat amb diversitat funcional associada a discapacitats greus, amb la intenció de conèixer si en els darrers 20 anys s’ha donat una tendència a augmentar la seva inclusió en centres ordinaris o si s’ha mantingut o fins i tot ha crescut l’escolarització segregada a centres o unitats específics. En primer lloc s’ha fet un estudi de la normativa estatal i autonòmica relacionada amb l’escolarització específica d’aquest alumnat. A continuació a partir de les dades extretes dels informes estadístics del Ministeri d’Educació s’ha fet una anàlisi de l’evolució de l’escolarització en Educació Especial Específica tant a nivell de tot l’Estat, com a les Illes Balears, entre el període 1996-2015. Seguidament, utilitzant les dades aconseguides mitjançant el programa de gestió acadèmica i administrativa GESTIB de la Conselleria d’Educació s’ha fet un estudi de la situació de l’escolarització en Educació Especial Específica a les Illes Balears el curs 2015-16, tant als Centres d’Educació Especial com a les Unitats Educatives Específiques a Centres Ordinaris. També s’ha fet una valoració de les respostes rebudes a les enquestes realitzades a 22 tutors d’aules UEECO de les Illes Balears, amb la finalitat de tenir més informació d’aquesta modalitat d’escolarització i recollir informació sobre el grau d’inclusió d’aquesta modalitat d’escolarització. Finalment a partir de les diferent dades recollides a les anteriors anàlisis s’han extret una sèrie de conclusions relacionades amb l’objectiu d’aquest TFM. Paraules claus: inclusió, Centre d’Educació Especial, Unitats Educatives Específiques a Centros Ordinaris (UEECO), escolarització, segregació, legislació, atenció a la diversitat, discapacitat. ca
dc.description.abstract [eng] This master’s thesis for the Inclusive Education MA program is mean to be a research of schooling of students with functional diversity related to severe disabilities. Its purpose is to find out whether inclusion of these students in regular schools has increased in the last 20 years, or if else has remained stable or if has even been an increase of segregated education in some schools or units within the same period. First of all, research has been carried out of state and regional laws related to schooling of these particular students. Second, based on information extracted from the statistics reports of the Ministry of Education, an analysis has been made of the evolution of schooling in Specific Special Education, both in the whole country and in the Balearic Islands, within the 1996-2015 period. Next, using data obtained from the GESTIB platform for academic and administrative management (used by the Balearic Department of Education), a study has been conducted on the situation of schooling in Specific Special Education in the Balearic Islands within the 2015-2016 academic year, both in Special Education Centers and in Specific Units in Ordinary Centers (UEECO). Also, an assessment has been made of the feedback obtained from a survey conducted on 22 tutors of UEECO classrooms in the Balearic Islands, to gather more information about this type of schooling and about the level of inclusion of this type of schooling. Finally, based on the different data collected in the previous analyses, some conclusions have been drawn related to the purpose of this master’s thesis. Keywords: Inclusion, Special Education Center, Specific Educational Units in Ordinary Centers (UEECO), schooling, segregation, regulation, needs of diversity, disability. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.title Anàlisi de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat greu i permanent. Barreres a la inclusió? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:09:41Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics