Efectes de l'aplicació del tractament Aqua-4D en el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L. var Cid) sota condicions d'hivernacle

Show simple item record

dc.contributor Bota Salort, Josefina
dc.contributor.author Arrom Coll, Antònia
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-04T12:25:48Z
dc.date.available 2018-06-04T12:25:48Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146610
dc.description.abstract [cat] L'escassetat d’aigua és el principal factor limitant per a la productivitat agrícola en molts països, de fet és la causa dominant de les pèrdues dels rendiments agrícoles. Davant els esdeveniments es va dut a terme aquest estudi amb l’objectiu d’adquirir noves estratègies per millorar la producció dels cultius agrícoles amb la mateixa quantitat d’aigua variant les propietats físiques d’aquesta mitjançant l’aplicació de un camp magnètic. Amb la intenció d’assolir l’objectiu anterior es va dur a terme aquesta investigació, la qual es va centrar en estudiar els efectes de l'aplicació del tractament Aqua-4D sobre el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L. var Cid) sota condicions d'hivernacle. Per dur a terme l’experiment es van utilitzat 36 plantes, de les quals 18 van ser sotmeses a tractament control i 18 a tractament amb Aqua-4D. L’experiment va durar uns cinc mesos durant els quals es van analitzar els paràmetres de creixement, intercanvi de gasos, consum d’aigua, eficiència en l’ús de l’aigua (EUA) i qualitat. Les diferències entre tractaments sols van ser significatives en els paràmetres de qualitat (fermesa, duresa, acidesa titulable i el paràmetre de color L*), paràmetres que mai s’havien estudiat en l’aplicació d’aquest tractament. Els resultats suggereixen que l’aigua tractada amb Aqua- 4D actua sobre els paràmetres de qualitat del fruit incrementant la seva fermesa, duresa, acidesa titulable i el paràmetre de color L*. ca
dc.description.abstract [eng] Water shortage is the main limiting factor for agricultural productivity in many countries, in fact is the dominant cause of the loss of agricultural yields. Due to this factor, it was carried out this study with the aim of acquiring new strategies to improve the production of agricultural crops with the same amount of water varying physical properties of it by applying a magnetic field. With the intention to achieve the above objective it was carried out this research, which focused on studying the effects of the use of Aqua-4D treatment on the development of tomato crops (Solanum lycopersicum L. var Cid ) under greenhouse conditions. To carry out the experiment were used 48 plants, of which 24 were subjected to control treatment and 24 to Aqua-4D treatment. The experiment lasted about five months and we were analyzing the parameters of growth, gas exchange, water consumption, efficient use of water (WUE) and quality. Differences between treatments were significant only in the quality parameters (strength, hardness, acidity and color parameter L*), parameters that had never been studied in the use of this treatment. The results suggest that water treated with Aqua-4D acts on the parameters of fruit quality by increasing its firmness, hardness, acidity and color parameter L *. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject 579 - Microbiologia ca
dc.subject.other Tomàquet ca
dc.subject.other Hivernacle ca
dc.subject.other Aqua-4D ca
dc.subject.other Creixement ca
dc.subject.other Producció ca
dc.subject.other Intercanvi de gasos ca
dc.subject.other Consum d’aigua ca
dc.title Efectes de l'aplicació del tractament Aqua-4D en el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L. var Cid) sota condicions d'hivernacle ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-31T10:06:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics