La llengua oral formal. Proposta de treball sobre l'argumentació

Show simple item record

dc.contributor Camps Moranta, Gabriel
dc.contributor.author Cerdà Amengual, Agnès Agustina
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-08T10:56:03Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146806
dc.description.abstract [cat] L'expressió oral és una de les quatre habilitats lingüístiques juntament amb la comprensió oral i escrita i l'expressió escrita. A més, com expliquen Vilà i Santasusana et al., la llengua oral formal “no és una varietat apresa o desenvolupada per tots els humans de manera espontània” sinó que és “una habilitat que es troba molt més en persones amb una sòlida formació acadèmica escrita” (2002:27). Així, podem considerar que la llengua oral informal l'aprenen fora de l'escola, en un àmbit familiar. En canvi, no tots els nins i adolescents tenen l'oportunitat d'aprendre la llegua oral formal a casa i és a través de la llengua oral formal que “es compra i es ven, es forja la cultura, s'embasta la política i s'expressa el poder”. Per tant, “el domini d'aquesta oralitat esdevé [...] un element d'integració o de discriminació social” (Vilà i Santasusana i Castellà, 2014:16). Per això, consider fonamental el treball d'aquesta habilitat durant l'educació secundària obligatòria. A més, la normativa curricular marca el treball d'aquesta habilitat. De fet, amb la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMQE) i amb l'enfocament comunicatiu i competencial aquesta habilitat adquireix importància en els currículums de secundària. Tot i això, “Segons Palou i Ballesteros (2005), la major part del professorat considera un problema la didàctica de les destreses orals: com enfocar-les, com organitzar activitats sense que la classe es desorganitzi i com aconseguir que comportin una millora avaluable en la parla de l'alumnat” (Vilà i Santasusana i Castellà, 2014:20). A tot això hem d'afegir “l'absència d'una tradició docent i d'una formació inicial específica en l'ensenyament sistemàtic d'aquesta habilitat lingüística” (2014:20). En conclusió, la llengua oral és una habilitat que s'ha de treballar a les aules si volem aconseguir un món més democràtic i igualitari, on tots els infants dominin totes les habilitats i aconsegueixin una socialització completa. Per això, el meu TFM anirà encaminat a treballar aquesta habilitat lingüística mitjançant una seqüència didàctica dedicada a l'argumentació oral. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject.other Oralitat ca
dc.subject.other Formalitat ca
dc.subject.other Didàctica ca
dc.subject.other Argumentació ca
dc.title La llengua oral formal. Proposta de treball sobre l'argumentació ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:24:06Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics