Implantació d’un bloc d’orientació laboral específic al pla d’acció tutorial de formació professional bàsica: aplicació a l’especialitat de cuina i restauració

Show simple item record

dc.contributor Alarcón Zamora, Marco Antonio
dc.contributor.author Martínez Riera, Pedro José
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-08T12:23:02Z
dc.date.issued 2018-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146817
dc.description.abstract [cat] L’objectiu de la formació professional (FP) bàsica és facilitar la permanència dels alumnes en el sistema educatiu, aconseguir que adquireixin un conjunt de coneixements, destreses, habilitats i actituds que els permetin desenvolupar un lloc de feina i preparar-los per a la seva inserció laboral. No obstant això, no incorpora un mòdul de formació i orientació laboral (FOL) com estableix la normativa per a l’FP en grau mitjà i superior i com s’establia en els programes de qualificació professional inicial (PQPI) que han estat substituïts per la recentment implantada FP bàsica. Així doncs, l’FP bàsica els prepara per desenvolupar un lloc de feina, si bé, no els orienta a l’hora de saber cercar una feina pròpia de la seva especialitat. Mitjançant aquest treball fi de màster es pretén implantar l’orientació laboral específica de l’especialitat de cuina i restauració dins el pla d’acció tutorial, tenint en compte la restricció horària de la tutoria i les peculiaritats de l’alumnat de l’FP bàsica, per orientar i formar als alumnes per tal que coneguin el mercat laboral propi de la seva especialització i puguin escometre una recerca activa d’ocupació. Normalment els alumnes que cursen l’FP bàsica solen presentar rebuig cap al sistema educatiu reglat i pessimisme vers la capacitat de trobar feina amb la formació rebuda. A més, la gran majoria es troben amb escassos recursos per organitzar la recerca d’ocupació. D’aquesta manera, i tenint en compte la tipologia d’aquest alumnat, tots aquells que no aconsegueixin continuar dins el sistema educatiu tindran una major oportunitat d’inserció en el món laboral. Aquest treball servirà al professor de guia, de recurs i de suport per aconseguir millorar la inserció laboral dels alumnes dins de la seva especialitat. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 377 - Formació professional ca
dc.subject.other FP bàsica ca
dc.subject.other Cuina i restauració ca
dc.subject.other Acció tutorial ca
dc.subject.other Recerca activa de feina ca
dc.subject.other Inserció laboral ca
dc.title Implantació d’un bloc d’orientació laboral específic al pla d’acció tutorial de formació professional bàsica: aplicació a l’especialitat de cuina i restauració ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:24:28Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record