Implicació dels agents que intervenen en la formació en centres de treball (FCT)

Show simple item record

dc.contributor Micó Amigo, Ester
dc.contributor.author Ferragut Barceló, Miguel
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-11T07:40:04Z
dc.date.available 2018-06-11T07:40:04Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146829
dc.description.abstract [cat] Atès que el mòdul de formació en centres de treball (FCT) és considerat una de les parts més importants de la formació professional, tant pel que fa al caire formatiu com per la seva iniciació en el món laboral, és va qüestionar la implicació i/o motivació dels agents que més contacte tenen amb aquest mòdul FCT (l'alumnat, la persona que tutoritza en el centre de treball i el tutor/a del centre educatiu, entre d'altres). En primer lloc es va analitzar la informació disponible referent a la formació en centres de treball com són la normativa a nivell autonòmic i altres estudis relacionats. També és va analitzar la normativa d'altres comunitats autònomes per poder veure diferents maneres de treballar i recavar informació, per a finalment extreure'n unes conclusions de tot el conjunt. D'aquesta manera es podria saber les pautes que es segueixen per dur a terme la FCT. Seguidament, mitjan- çant una sèrie d'entrevistes personals i llançant qüestionaris per internet, és va poder veure d'una manera més amplia que la implicació d'alguns tutors/es no era del tot el que s'espera d'aquests/es. Això donà pas a un anàlisi de manera crítica i reflexiva per saber com podria millorar la implicació de les persones responsables de la tutorització en els centres de treball i la dels tutors/es del centre educatiu. Tot això, sense deixar de banda la implicació de l'alumnat. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 377 - Formació professional ca
dc.subject.other Formació en centres de treball ca
dc.subject.other FCT ca
dc.subject.other Pràctiques ca
dc.subject.other Tutoria en centres de treball ca
dc.subject.other Tutor/a centre educatiu ca
dc.title Implicació dels agents que intervenen en la formació en centres de treball (FCT) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-15T06:24:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record