A l’escola aprenc a salvar vides: proposta educativa per incloure l’aprenentatge de les tècniques de reanimació cardiopulmonar al currículum d'educació física a l'ESO

Show simple item record

dc.contributor Oliver Torelló, Josep Lluís
dc.contributor.author Sureda Lladó, Francesca Maria
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-12T08:52:52Z
dc.date.issued 2018-06-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146896
dc.description.abstract [cat] Segons l'American Heart Association (AHA), per a que la supervivència a l'aturada cardíaca augmenti, caldria formar en tècniques de reanimació cardiopulmonar bàsica (a partir d'ara RCP bàsica) al menys a un 20% de la població. Des de 2003 aconsella la introducció de la formació en RCP en el currículum escolar i l'ensinistrament en aquestes tècniques dels professors i estudiants. L'aturada cardiorespiratòria és una situació de màxima urgència mèdica que potencialment pot revertir si s'inicien maniobres de RCP bàsica de forma immediata. Malgrat tot, això només succeeix en menys del 25% de les aturades cardiorespiratòries presenciades per testimonis, el que fa necessari augmentar els coneixements d'aquestes maniobres en la població general. Una forma de que aquests coneixements puguin arribar a tota la població, és introduint el seu aprenentatge durant l'educació obligatòria, com moltes organitzacions especialitzades en aquesta matèria recomanen. L'objectiu d'aquest treball és incloure l'aprenentatge de la tècnica de RCP bàsica durant l'etapa formativa obligatòria de l'ESO com un contingut dins el currículum d'educació física. Per dur-ho a terme es desenvoluparà una proposta educativa exposant els diferents continguts que s'han de treballar, així com la metodologia, la temporalització, recursos, activitats i l'avaluació per fer efectiu l'aprenentatge de la tècnica de RCP bàsica a tots els nivells de l'ESO. Amb aquesta proposta educativa, els alumnes en acabar l'etapa de secundària, hauran de ser capaços davant una aturada cardiorespiratòria de saber activar els serveis d'emergència com realitzar una RCP bàsica efectiva. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Reanimació cardiopulmonar ca
dc.subject.other Educació Secundària Obligatòria ca
dc.subject.other Suport vital bàsic ca
dc.subject.other Escola ca
dc.subject.other Currículum ca
dc.title A l’escola aprenc a salvar vides: proposta educativa per incloure l’aprenentatge de les tècniques de reanimació cardiopulmonar al currículum d'educació física a l'ESO ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:33:53Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record