Els Instituts Escola com a centres innovadors i la seva possible implantació a les Illes Balear

Show simple item record

dc.contributor Salvà Salvà, Antoni
dc.contributor.author Isern Bestard, Caterina
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-06-13T09:48:11Z
dc.date.issued 2018-06-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/146955
dc.description.abstract [cat] A Catalunya hi ha centres públics on l’alumnat hi pot cursar des de l’educació infantil a la secundària obligatòria, o fins i tot, batxillerat. Aquests centres són els Instituts Escola (IE), fet que ja de per si, resulta diferent a l’organització escolar que podem trobar a les Illes Balears dins el sistema educatiu públic. La transició entre l’Educació Primària (EP) i l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és un punt clau en l’èxit escolar de cada infant, per tant, poder-ho fer en un mateix centre, podria ser positiu per als estudiants. Dins de la vintena d’IE de Catalunya, n’hi ha que també formen part de la Xarxa d’Instituts Innovadors de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), aquests centres, com l’IE Les Vinyes o l’IE Jacint Verdaguer, duen a terme metodologies innovadores com el treball per projectes. En el present treball es vol estudiar el funcionament dels IE des del punt de vista organitzatiu i metodològic, i veure la seva viabilitat a les Illes Balears, com a punt d’innovació educativa. Per tal de saber com funcionen aquests tipus de centres, i quins foren els motius pels quals foren constituïts amb el format d’IE, en aquest treball s’estudiarà i compararà tot tipus de documentació disponible (Projecte Educatiu de Centre, Pla Anual, audiovisuals...). També es comptarà amb la informació obtinguda a la jornada de portes obertes per a docents de l’IE Les Vinyes, on vaig assistir. Finalment, la proposta del present treball serà valorar la implantació d’un IE a les Illes Balears, com a centre innovador a nivell organitzatiu, i també amb la metodologia desenvolupada en el procés d’ensenyament – aprenentatge (E/A). ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Institut Escola ca
dc.subject.other Organització escolar ca
dc.subject.other Metodologies innovadores ca
dc.subject.other Innovació educativa ca
dc.title Els Instituts Escola com a centres innovadors i la seva possible implantació a les Illes Balear ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-17T10:34:55Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics