El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita a l'educació secundària obligatòria a Menorca

Show simple item record

dc.contributor Ainsa Coll, María Pilar
dc.contributor.author Ameller Cortés, Ana Celia
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-14T12:28:19Z
dc.date.issued 2018-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147033
dc.description.abstract [cat] La baixa puntuació que assoleix l’alumnat de secundària en competència en comunicació lingüística, concretament en expressió escrita, constitueix un dels factors que més preocupa el món de l’ensenyament. Tradicionalment s’ha fet incidència a qualificar els textos més que no pas a ensenyar a escriure. Actualment, però, sembla ser que el focus d’atenció gira cap al procés complex que esdevé l’ensenyament i l’aprenentatge d’aquesta destresa i a considerar-se que requereix una atenció personalitzada i monitoritzada. L’experiència de cinc docents de l’illa de Menorca ens revelen les bones pràctiques d’ensenyament-aprenentatge de l’expressió escrita que duen a terme als corresponents centres educatius i que donen bons resultats, així com les mancances i els obstacles amb què topen per aconseguir treballar aquesta destresa de manera transversal. L’anàlisi de les realitats de les aules ens condueix a la proposta de mesures que contribueixen a la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’expressió escrita i a la seva avaluació. ca
dc.description.abstract [eng] The poor level of secondary school students of linguistic competence, specially the written expression, is one of the most worrying factor in the educational world. The qualification of the text has traditionally been focused, rather than the real teaching of writing. Nevertheless, nowadays it seems that the centre of attention is changing towards the complex process of teaching and learning written expression and it is considered to require a personalized and monitored attention. The experience of five teachers show good practices of teaching-learning written expression which are adopted in the high schools of Menorca and are leading to good results. They also reveal their weaknesses and the obstacles they face in order to conceive this skill as transversal. The analysis of the reality in the schools leads to a proposal of measures that can contribute to improve the process of teaching-learning written expression and its evaluation. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject.other Expressió escrita ca
dc.subject.other Competència en comunicació lingüística ca
dc.subject.other Avaluació ca
dc.subject.other Ensenyament-aprenentatge ca
dc.subject.other Transversalitat ca
dc.title El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita a l'educació secundària obligatòria a Menorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:05:22Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics