El còmic com a recurs didàctic. Proposta i anàlisi d’activitats de Ciències Socials per a Educació Secundària Obligatòria i batxillerat

Show simple item record

dc.contributor Serra Busquets, Sebastià
dc.contributor.author Weiss, Dario Marcos
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-15T08:21:17Z
dc.date.issued 2018-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147050
dc.description.abstract [cat] La conjuntura social, política i econòmica actual, dins del paradigma del segle XXI, ha provocat que es qüestioni la idoneïtat del model educatiu clàssic, basat en la reproducció de continguts. Com a conseqüència, s’han produït canvis legislatius amb l’objectiu de millorar el sistema educatiu, i nombrosos teòrics i docents han elaborat metodologies innovadores per tal de preparar a les futures generacions per a un futur caracteritzat pels constants i radicals canvis. En aquest context s’ha elaborat el present treball, on s’analitza el valor didàctic del còmic i es presenten una sèrie d’activitats educatives basades en aquest recurs. S’exposa un ampli compendi de còmics i la seva utilització en diferents tipus d’àmbits pedagògics, com l’educació sexual o la formació de la identitat pròpia de l’adolescent. També s’analitzen una sèrie de propostes educatives centrades en l’ús del còmic per la didàctica de les Ciències Socials de 4t d’ESO i batxillerat, i es presenta un repertori d’activitats dissenyades amb els còmics Balears abans i ara per a primer cicle d’educació secundària obligatòria. Les activitats s’han elaborat dins del marc legislatiu de la LOMCE, i tenint en compte les característiques generals dels centres d’educació pública de les Illes Balears. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 76 - Arts gràfiques ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Còmic ca
dc.subject.other Innovació educativa ca
dc.subject.other Educació secundària ca
dc.subject.other Illes Balears ca
dc.subject.other Proposta didàctica ca
dc.title El còmic com a recurs didàctic. Proposta i anàlisi d’activitats de Ciències Socials per a Educació Secundària Obligatòria i batxillerat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:05:31Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record