El jardí botànic: un pulmó verd interactiu. Proposta de projecte educatiu cicle formatiu de Formació Professional Bàsica

Show simple item record

dc.contributor Guasch Ribas, Xavier
dc.contributor.author Baos Serrano, Lidia María
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-18T11:26:11Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147120
dc.description.abstract [cat] La botànica, el nostre patrimoni vegetal, forma part del nostre entorn natural, social i cultural. En els darrers anys, la varietat d'elements presents que s'han anat incorporant a la vida quotidiana afecten contínua i directament reformant els nostres hàbits. El paisatge natural s'ha transformat en paisatge urbà, i la producció vegetal en producció arquitectònica. Aquest nou concepte crea la necessitat d'orientar l'educació cap a projectes basats en metodologies que fomentin un acostament entre les dos modalitats de vida, en el sentit d'estrènyer llaços mitjançant un aprenentatge més significatiu, i amb la finalitat de formar ciutadans conscients de la seva herència més autòctona. El present treball pretén abordar una proposta de metodologia didàctica aprofitant l'esperit d'entusiasme que desperta en els adolescents el contrast entre la natura i l'ús de les noves tecnologies a través de codi QR. ca
dc.description.abstract [eng] Botany, our plant heritage, is part of our natural, social and cultural environment. In recent years, the variety of present elements that have been incorporated into daily life affect us directly and continuously, reforming our habits. The natural landscape has been transformed into urban landscape, and plant production into architectural production. This new concept creates the need to direct education towards projects based on methodologies that encourage an approach between the two lifestyles, in the sense of strengthening links through a more significant learning, and in order to train citizens aware of their most indigenous inheritance.This paper aims to approach a proposal of didactic methodology taking advantage of the spirit of enthusiasm that awakens in teenagers, the contrast between nature and the use of new technologies through QR codes. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 377 - Formació professional ca
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject.other Botànica ca
dc.subject.other Patrimoni vegetal ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Codi QR ca
dc.title El jardí botànic: un pulmó verd interactiu. Proposta de projecte educatiu cicle formatiu de Formació Professional Bàsica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:06:45Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record