Estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes a partir de la cultura popular i tradicional: un enfocament per tasques

Show simple item record

dc.contributor Ripoll Perelló, Maria Isabel
dc.contributor.author Garí Blanch, Catalina Maria
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-19T07:35:25Z
dc.date.available 2018-06-19T07:35:25Z
dc.date.issued 2018-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147139
dc.description.abstract [cat] Amb el present treball hem volgut fer un repàs a la història per estudiar la introducció del català a les aules, esbrinar quina ha estat la metodologia i l’enfocament més estès a l’hora d’impartir l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes als cursos que comprenen l’Educació Secundària Obligatòria amb la intenció de demostrar que aquests mètodes educatius no donen un bon resultat en el conjunt d’estudiants. Per oferir una possible solució a aquest problema, hem creat una proposta que consisteix en aplicar pràcticament un nou enfocament en la metodologia per impartir l’assignatura. Concretament, volem presentar un projecte d’estudi de la Llengua i la Literatura per mitjà de la cultura popular i tradicional a partir de l’enfocament per tasques. És per això que, partint del mètode esmentat, plantejam una proposta didàctica dirigida a alumnes de 4t d’ESO la finalitat de la qual és múltiple: veure com la Llengua i la Literatura Catalanes són dues disciplines que, a les aules dels cursos d’ESO, es poden estudiar de manera conjunta i que aquesta unió pot oferir uns avantatges als nostres alumnes. A més, a partir de la proposta pràctica el que volem fer es treballar un tema com és la cultura popular i tradicional que és present en el currículum –és un dels objectius generals que presenta aquest document que s’ha d’assolir durant l’etapa– però que en moltes ocasions és poc treballat i acaba sent desconegut pels alumnes. Hem escollit aquest tema perquè ens pot ajudar a treballar no tan sols la Llengua i la Literatura Catalanes sinó anar molt més enllà i treballar amb valors com el respecte per les altres cultures i el treball amb persones d’altres generacions. Un altre objectiu que no podem oblidar és oferir una proposta més innovadora a través de l’enfocament per tasques que ens permeti treballar l’assignatura acomplint el que marca el currículum però a partir d’un nou plantejament que deixi de banda l’enfocament formal a l’hora d’ensenyar llengües. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 39 - Etnologia. Etnografia. Folklore ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject.other Llengua i Literatura catalanes ca
dc.subject.other Cultura popular i pradicional ca
dc.subject.other Enfocament per tasques ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.title Estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes a partir de la cultura popular i tradicional: un enfocament per tasques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-22T09:06:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record