Anàlisi dels beneficis de la dramatització a l'aula. Proposta d'activitat complementària d'aprenentatge transversal a secundària a partir del teatre

Show simple item record

dc.contributor Ainsa Coll, María Pilar
dc.contributor.author Garcia Domingo, Eulàlia
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-20T07:01:27Z
dc.date.issued 2018-06-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147187
dc.description.abstract [cat] Aquest treball presenta tres parts clarament diferenciades. En primer lloc s’aporta una justificació teòrica sobre els beneficis de la dramatització a l’aula i com hauria d’estructurar-se la pedagogia teatral en funció de l’edat. En segon lloc, s’aporten els resultats i conclusions d’una investigació sobre la dramatització a l’aula que realitzen mestres de primària i professorat de secundària a partir de la informació extreta d’unes enquestes qualitatives a la localitat de Maó. S’obté informació sobre els objectius, resultats, punts forts i febles, formació i vinculació al teatre del professorat, i descripció de les activitats de dramatització. En tercer lloc, es proposa una activitat complementària d’educació transversal on, a partir de la visualització d’un espectacle i una sèrie d’activitats complementàries vinculades, es treballen els continguts de biologia, llengua catalana, plàstica, arts escèniques i tutoria i es treballen les competències de comunicació lingüística; competència cultural i artística; competència social i ciutadana; competència d’aprendre a aprendre; competència en autonomia i iniciativa personal; competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject 82 - Literatura ca
dc.subject.other Dramatització ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Transversalitat ca
dc.title Anàlisi dels beneficis de la dramatització a l'aula. Proposta d'activitat complementària d'aprenentatge transversal a secundària a partir del teatre ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-30T12:03:38Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record