Aprenentatge basat en projectes aplicat al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora

Show simple item record

dc.contributor Gómez Pulido, María Inmaculada
dc.contributor.author Nieto Sánchez, Ana Belén
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-06-20T07:19:08Z
dc.date.issued 2018-06-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147191
dc.description.abstract [cat] El present document facilita una proposta metodològica per desenvolupar els continguts curriculars de la disciplina Empresa i iniciativa emprenedora a partir de l'estratègia de l'Aprenentatge basat en projectes (ABP). L'ABP està orientat a l'acció. Els alumnes de manera activa, a través del treball cooperatiu, planifiquen i realitzen activitats d'investigació i tractament d'informació per cercar una solució eficient a problemes de la vida real. El treball està contextualitzat dins el cicle formatiu de Tècnic en Grau superior d'Administració de sistemes informàtics en xarxa. L'alumnat parteix de la realització d'un projecte empresarial relacionat amb l'administració de sistemes de gestió de dades i xarxes informàtiques, que actua com a eix vertebrador d'un conjunt d'activitats basades en metodologies docents actives. La realització del projecte de negoci permet integrar els continguts curriculars del mòdul i l'assoliment de les competències personals, socials i professionals marcades en el cicle professional. Addicionalment es potencia la resolució de problemes, capacitat analítica, pensament crític, esperit innovador i la constant capacitat d'autoaprenentatge. S'efectuarà una avaluació de l'acompliment amb rúbriques. ca
dc.description.abstract [eng] This paper provides a project based approach to Business and entrepreneurship from the strategy of project-based learning (PBL). PBL is action-oriented. Students actively, through cooperative work, plan and carry out research and treatment of information activities to find out an efficient solution to real life problems. The work is contextualized within the Degree in Management of networked computer systems. Students have to develop a business project related to computerised database systems and network infrastructure management, which supports a series of activities based on active teaching methods. The completion of the business project will integrate the curricular content of the subject along with the achievement of personal, social and professional skills required in the professional training. In addition, it emphasizes problem solving, analytical capacity, critical thinking, innovative spirit and constant self-learning ability. Evaluation is to be done by performance assessment. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 33 - Economia ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 377 - Formació professional ca
dc.subject.other Aprenentatge basat en projectes ca
dc.subject.other Esperit emprenedor ca
dc.subject.other Innovació ca
dc.subject.other Creativitat treball cooperatiu ca
dc.title Aprenentatge basat en projectes aplicat al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-05-30T12:03:40Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics