La teatralització com a eina per afavorir l’expressió oral en català

Show simple item record

dc.contributor Artigues Bonet, Antoni
dc.contributor.author Font Ferrà, Francisca
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-20T08:28:47Z
dc.date.available 2018-09-20T08:28:47Z
dc.date.issued 2018-09-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147536
dc.description.abstract [cat] Aquest TFG és una proposta de millora per treballar l’expressió oral en català a través de la teatralització. Es tracta d’una proposta didàctica que parteix d’un marc teòric on s’ha dut a terme una investigació de dos temes fonamentals. Per una banda, documentació sobre el teatre i els seus beneficis com eina didàctica, i per altra banda la relació família- escola. L’activitat que es planteja és una unitat didàctica que té com a objectiu una representació teatral d’un conte popular. És una eina que ens pot servir per fomentar i practicar l’expressió oral en català que tant manca a dia d’avui a les escoles i, també, per incentivar a les famílies a implicar-se en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, creant una comunitat educativa completa que aposta per la feina en xarxa. ca
dc.description.abstract [eng] This paper is a proposal of improvement to work on oral expression in catalan through dramatisation. It is a didactic proposal that departs from a theoretical frame in which a research on two fundamental topics has been conducted. On the one hand, a documentation on drama and its benefits as a didactic tool, and on the other hand the relationship between school and family. The activity that is posed is a didactic unit that has as its aim a dramatical representation of a popular tale. It is an educational tool that may be useful to encourage and practice the oral expression in catalan which nowadays lacks in the schools; and also it will encourage families to have implication in the process of learning of their sons and daughters, creating a complete educational community that posts in favour of working in a network. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Expressió oral ca
dc.subject.other Família-escola ca
dc.subject.other Teatralització ca
dc.subject.other Cooperació ca
dc.title La teatralització com a eina per afavorir l’expressió oral en català ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics