Disseny de tasques multinivell a Ciències Naturals per 6è d’Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Mas Puig, Margalida
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-26T07:52:03Z
dc.date.available 2018-09-26T07:52:03Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147703
dc.description.abstract [cat] L’atenció a la diversitat atesa mitjançant metodologies més modernes i inclusives és motiu de debat dins el món actual de l’educació. Les escoles partidàries d’aquests nous plantejaments han d’estar disposades a un canvi en molts aspectes sobre la diversitat, entre ells canvis en l’ideal que ha persistit fins ara, i que en molts de casos encara persisteix, i canvis en la planificació docent, que és més elaborada, ja que no es parteix del seguiment del llibre i suposa una major preparació de materials diversos. Tot això per respondre a les necessitats individuals de cada alumne. Així, aquest treball té la finalitat d’indagar en la teoria de les tasques multinivell i com s’aplica aquest enfocament a les aules, havent posat, prèviament, atenció a la inclusió i al Disseny Universal d’Aprenentatge. A més, també inclou el disseny d’una unitat didàctica que conté no només l’avaluació de l’alumnat sinó també un apartat d’avaluació docent, per tal que es puguin detectar errors de solució immediata en sessions pròximes i errors que es podrien evitar en desenvolupaments futurs de tasques multinivell. ca
dc.description.abstract [eng] Diversity outreach given through modern methodologies In favor schools of these new approaches must be prepared for a change in many aspects, including changes in the ideal that has persisted so far, and that in many cases still persists, on diversity and changes in planning teaching, who is more elaborate, because the starting point is not the book and supposes a greater preparation of diverse materials. All this to respond to the individual needs of each student. So, this work has the purpose of investigating the theory of multilevel tasks and how this approach is applied to classrooms, having previously prioritized attention to inclusion and Universal Learning Design. In addition, it also includes the design of a didactic unit that contains not only student assessment but also a teaching evaluationt section, so that immediate solution errors can be detected in nearby sessions and errors that could be Avoid in future developments of multilevel tasks. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Educació inclusiva ca
dc.subject.other DUA ca
dc.subject.other Tasques multinivell ca
dc.subject.other Ciències naturals ca
dc.subject.other Educació primària ca
dc.title Disseny de tasques multinivell a Ciències Naturals per 6è d’Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics