Els itineraris didàctics: una metodologia participativa i motivadora. La Colònia de Sant Jordi i les salines de s'Avall

Show simple item record

dc.contributor Grimalt Gelabert, Miquel
dc.contributor.author Higuero Kantola, Caferino
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-26T08:10:40Z
dc.date.available 2018-09-26T08:10:40Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147708
dc.description.abstract [cat] Un dels processos fonamentals en el desenvolupament de l’individu és aprendre a dominar les capacitats de comprensió i construcció de les nocions espacials, socials i temporals per tal de progressar dins l’entorn físic i social, juntament amb la concepció positiva del món que l’envolta. Durant les primeres etapes escolars els nins entren en contacte directe amb l’entorn més pròxim i ho fan a través de l’observació i l’experimentació. És per això que s’ha de contribuir a potenciar aquests tipus d’aprenentatges en els alumnes i el seu entorn a través recursos educatius com són les sortides didàctiques. Tenint en compte això, en aquest treball de fi de grau s’exposa el disseny i l’elaboració d’una proposta didàctica on, a través d’una sortida per l’entorn de la Colònia de Sant Jordi, es treballen continguts de l’assignatura de les ciències relacionats amb l’àrea del coneixement del medi natural, social i cultural. ca
dc.description.abstract [eng] One of the fundamental processes in the development of the individual is to learn to master the abilities of understanding and construction of the spatial, social and temporal notions in order to progress in the physical and social environment, together with the positive conception of the world that 'surrounds During the first school stages, children come into direct contact with the closest environment and do so through observation and experimentation. That is why it is necessary to contribute to promoting these types of learning in the students and their environment through educational resources such as didactic exits. Taking this into account, in this end-of-degree project, the design and elaboration of an educational proposal is exposed where, through an outlet for the Colònia de Sant Jordi environment, the contents of the Subject of the sciences related to the area of knowledge of the natural, social and cultural environment. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Ciències Socials i Naturals ca
dc.subject.other Colònia de Sant Jordi ca
dc.subject.other Itinerari didàctic ca
dc.subject.other Medi natural ca
dc.subject.other Salines de s’Avall ca
dc.title Els itineraris didàctics: una metodologia participativa i motivadora. La Colònia de Sant Jordi i les salines de s'Avall ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics