L’alumnat amb altes capacitats Intel·lectuals: Organització per a la intervenció

Show simple item record

dc.contributor Oliver Trobat, Miquel Francesc
dc.contributor.author Higuero Kantola, Alicia Benita
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-26T08:27:11Z
dc.date.available 2018-09-26T08:27:11Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147710
dc.description.abstract [cat] 3 RESUM El present Treball de finalització de Grau se centra en alumnes considerats d'Educació Especial, concretament en aquells que posseeixen Altes Capacitats Intel·lectuals i les possibilitats de resposta educativa que se'ls pot oferir dins del model d'aula ordinària. En la primera part, s'afronta l'estudi d'alumnes amb altes capacitats intel·lectuals a l’educació primària. Els temes que es tracten són: conceptualització i definicions, fonamentació teòrica d'alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, les seves característiques i les diferents tipologies que existeixen, com dur a terme la identificació i avaluació d'aquests nens i les modalitats de respostes educatives que se'ls poden oferir, tant a l'aula com fora d'ella. Una vegada conegudes totes les dades anteriors, es realitzarà una reflexió sobre les mateixes. La segona part, es dedica al disseny d'activitats d'intervenció educativa. Es planifiquen actuacions en el plànol de l'enriquiment com a estratègia d'intervenció. Per a això, es planifica i estructura un treball per projectes de ciències de la naturalesa i ciències socials, pels alumnes de primària. Com es tracta d'activitats complementàries i d'aprofundiment que poden ser desenvolupades a l'aula ordinària, s'estableix una temporalització d'aproximadament un trimestre per a aquest projecte. ca
dc.description.abstract [eng] This work Final Degree focuses in Special Education students, particularly in those with high intellectual abilities and possibilities of educational response that can be offered within the regular classroom model. In the first part, they focuses in the study of students with high intellectual abilities in elementary education. The topics covered are: conceptualization and definitions, theoretical foundations of students with high intellectual abilities, their characteristics and the different types that exist, how to carry out the identification and assessment of these children and modalities of educational responses that we can offer, both in the classroom and out the classroom. Once we know all the above data, a reflection on them will be made. The second part is devoted to the design of educational intervention activities. Performances are planned at the model of enrichment as an intervention strategy. This is planned and structured by a work project in the areas of natural sciences and social sciences, for the students of elemental grade. As it is complementary and deepening activities that can be developed in the ordinary classroom, we are established a work project approximately by trimester. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Altes capacitats ca
dc.subject.other Característiques ca
dc.subject.other Identificació ca
dc.subject.other Resposta educativa ca
dc.subject.other Intervenció ca
dc.subject.other Treball per projectes ca
dc.title L’alumnat amb altes capacitats Intel·lectuals: Organització per a la intervenció ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics