Anàlisi de la relació existent entre la família i l’escola al CEIP Duran Estrany

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Bauzà Crespí, Francisca Maria
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-26T08:38:36Z
dc.date.available 2018-09-26T08:38:36Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147715
dc.description.abstract [cat] La família i l’escola són dos pilars fonamentals en la socialització dels infants, que han de treballar conjuntament per aconseguir l’èxit educatiu dels més petits, per enfrontar-se i desenvolupar-se dins la societat futura. El següent treball té com a finalitat estudiar el tipus relació existent entre aquests dos agents canviants, a través d’un anàlisi al CEIP Duran Estrany localitzat a Llubí, per comprovar el grau d’implicació entre les famílies i els mestres d’alumnes de primària. A partir dels objectius plantejats i mitjançant un total de 139 enquestes rebudes de les famílies i 7 dels mestres, s’han obtingut uns resultats que permeten interpretar la necessitat d’una adequada relació entre família i escola per desenvolupar una educació de qualitat. ca
dc.description.abstract [eng] Family and school are two fundamental pillars for the socialization of children, than they have to work together to get an educational success, of the youngest, to face and develop in the future society. The purpose of this paper is to study the relationship between these two changing agents through a real analysis at CEIP Duran Estrany in Llubí, to check the degree of involvement between families and teachers of primary school students. From the objectives and through 139 surveys received from families and 7 from teachers, the results have been obtained that allow us to know good relationship between family and school in order to develop a quality education. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Família ca
dc.subject.other Escola ca
dc.subject.other Participació ca
dc.subject.other Infants ca
dc.subject.other Èxit educatiu ca
dc.title Anàlisi de la relació existent entre la família i l’escola al CEIP Duran Estrany ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record