La importància de treballar la fonètica anglesa a les aules de Primària i un possible mètode per a fer-ho

Show simple item record

dc.contributor Monserrat Ferrer, Antoni
dc.contributor.author Nadal Riera, Laura
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-26T12:09:04Z
dc.date.available 2018-09-26T12:09:04Z
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147753
dc.description.abstract [cat] El present treball es centra en profunditzar sobre la importància de treballar la fonètica anglesa a les aules de Primària, així com també ens mostra un mètode emprat al Regne Unit per a l’ensenyança de la lectoescriptura amb nins natius, conegut com el mètode Jolly Phonics. També es fa una breu comparació entre la Llengua Anglesa i la llengua vehicular de les Illes Balears (català), per tal de veure la complexitat de la primera en termes de fonètica. Seguidament, es fa una passada per la LOMCE, el currículum de les Illes Balears i opinions de diferents autors que han escrit sobre aquest tema i les seves investigacions, amb la finalitat de demostrar dita importància. Per finalitzar, s’explica el mètode en qüestió passa per passa, on es pot veure com funciona, com i quan aplicar-ho a l’aula, el material disponible, la formació que necessita el professorat per a l’aplicació a l’aula, casos reals d’escoles que l’han emprat i, finalment, unes activitats realitzades amb alumnes d’un centre escolar de Primària ca
dc.description.abstract [eng] The present study focuses on the increasing importance of English phonetics in Primary Education, as well as showing a method used in the United Kingdom for teaching reading and writing with native children, known as the Jolly Phonics method. There is also a brief comparison between the English Language and the language of the Balearic Islands (Catalan), in order to see the complexity of the first one about phonics. Then it explains the Educational Laws of the Balearic Islands (“LOMCE”) and opinions of different authors who had written about this subject and their investigations, in order to demonstrate this importance. Lastly, the method in question is explained step by step, where it’s explained how it works, how and when to apply it to the classroom, material that’s available, the teacher’s training needed for its application, real cases of schools that have used it and, finally, activities carried out by students from a primary school. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Fonètica, Educació Primària, Jolly Phonics, Synthetic Phonics, Llengua Anglesa ca
dc.title La importància de treballar la fonètica anglesa a les aules de Primària i un possible mètode per a fer-ho ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record