Estudi de necessitats de caràcter pisco-pedagògic dels serveis de pediatria de Son Espases

Show simple item record

dc.contributor Verger Gelabert, Sebastià
dc.contributor.author Stucki, Jessica
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-27T10:26:16Z
dc.date.available 2018-09-27T10:26:16Z
dc.date.issued 2018-09-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147809
dc.description.abstract [cat] La pedagogia hospitalària s’entén com a una part diferenciada de la pedagogia, on la persona hospitalitzada esdevé el nucli principal d’estudi, investigació i dedicació. El procés d’hospitalització sempre esdevé un element distorsionador respecte la vida de les persones, infants, joves, adults i famílies que el passen. És per això que la present investigació té l’objectiu principal d’analitzar les necessitats de caràcter psicopedagògic que hi ha dins el servei de pediatria de Son Espases. També, a través d’aquestes necessitats, identificar els serveis de caire psicopedagògic vinculats a Son Espases i valorar les possibilitats d’actuació o d’ampliar el serveis. Per una visió més global, s’han investigat hospitals europeus i espanyols, ja que un mateix tema d’investigació pot generar resultats diferents, depenent del moment i del lloc on s’aplica. El disseny metodològic es basa en un enfocament qualitatiu, el qual se centra en quatre àrees mostrals: professionals de la sanitat, infants i famílies i associacions externes. Els resultats obtinguts han posat de manifest evidències clares però contrastades entre les diferents mostres, que valoren positivament els serveis que s’enfoquen a la millora de la qualitat de vida dels infants. Així mateix, es destaca la falta de serveis de caràcter psicopedagògic i lúdic i l’ampliació d’aquells que ja hi són. ca
dc.description.abstract [eng] Hospital pedagogy is understood as a differentiated part of pedagogy, where the hospitalized person becomes the main center of study, research and dedication. The process of hospitalization always becomes a distorting element in term of people’s lives, children and young people, adults and families who have to pass through. That is why this research has the main objective of analyzing the psycho-pedagogical needs that exist in the pedagogical service of Son Espases. Also, through these needs, identify the psycho-pedagogical services linked to Son Espases and evaluate the possibilities of action or expand services. For a more global vision, European and Spanish hospitals have been investigated because the same subject of investigation can generate different results, depending on the time and place where it is applied. The methodological design is based on a qualitative approach, which focuses on four areas: healthcare professionals, children and families and external associations. The results obtained have revealed clear but proven evidences between the different samples, which positively value services that focus on improving the quality of life of children. Likewise, there is a lack of services of psycho-pedagogical and playful nature and the expansion of those that already exist. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Pedagogia hospitalària ca
dc.subject.other Persona hospitalitzada ca
dc.subject.other Serveis psicopedagògics ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other necessitats Psicopedagògiques ca
dc.title Estudi de necessitats de caràcter pisco-pedagògic dels serveis de pediatria de Son Espases ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics