L'ensenyament de l'escriptura: lletra lligada vs lletra d'impremta

Show simple item record

dc.contributor Alzina Seguí, Pere Jaume
dc.contributor.author Moll Cavaller, Eva
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-01T07:50:13Z
dc.date.available 2018-10-01T07:50:13Z
dc.date.issued 2018-10-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147846
dc.description.abstract [cat] L’ensenyament de l’escriptura és un procés complex que involucra factors motrius, a més d’una gran quantitat de processos cognitius, com la percepció, la memòria, l’atenció, el llenguatge i la motivació. A més, també hi intervenen aspectes psicològics no cognitius de caràcter personal, afectiu i emotiu que incideixen en l’aprenentatge del grafisme, aquestes condicions socioemocionals són: la confiança en un mateix i la maduresa. Aquest treball pretén descriure l’etapa òptima d’aprenentatge de l’escriptura, les diferents tipologies emprades i els mètodes més adients, sense perdre de vista que l’objectiu de l’escriptura és, simplement, la comunicació. ca
dc.description.abstract [spa] La enseñanza de la escritura es un proceso que involucra factores motrices, además de una gran cantidad de procesos cognitivos, como la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje y la motivación. Además, también intervienen aspectos psicológicos no cognitivos de carácter personal, afectivo y emotivo que inciden en el aprendizaje del grafismo. Estas condiciones socio-emocionales son: la confianza en uno mismo y la madurez. Este trabajo pretende describir la etapa óptima de aprendizaje de la escritura, las distintas tipologías utilizadas y los métodos más adecuados, sin perder de vista que el objetivo de la escritura es, simplemente, la comunicación. ca
dc.description.abstract [eng The teaching of writing is a process that involves motor skills, in addition to a large number of cognitive processes, such as perception, memory, attention, language and motivation. In addition, non-cognitive psychological aspects of a personal character, affective and emotional nature that affect the learning of graphics also intervene. These socio-emotional conditions are: self-confidence and maturity. This paper aims to describe the optimal stage of learning to write, the different typologies used and the most appropriate methods, without forgetting that the goal of writing is, simply, communication. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Escriptura ca
dc.subject.other Processos cognitius ca
dc.subject.other Grafisme ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.subject.other Comunicació ca
dc.title L'ensenyament de l'escriptura: lletra lligada vs lletra d'impremta ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record