El Teatre Fòrum com eina d’intervenció en el col·lectiu de persones majors

Show simple item record

dc.contributor Vallespir Soler, Jordi
dc.contributor.author Amar Fiol, Mercè
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-25T12:55:45Z
dc.date.available 2018-10-25T12:55:45Z
dc.date.issued 2018-10-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148225
dc.description.abstract [cat] Actualment estan sorgint noves formes d’intervenció socioeducativa les quals presenten una metodologia innovadora, com és el cas del Teatre. Així doncs, a aquest treball es realitza una breu aproximació a la tècnica i es planteja la possibilitat de que el teatre pugui ser emprat com a eina per generar processos de coneixement i faciliti un canvi més dinàmic i creatiu, tot això sense deixar de banda la reflexió. Seguidament aquest treball contempla la perspectiva del teatre en un col·lectiu específic com és el de les persones majors que han sofert alguna tipologia de maltracte. Finalment, es presenta una proposta de projecte per poder emprar la metodologia que ens brinda el Teatre Fòrum amb l’objectiu d’empoderar als actors i que siguin aquests que realitzin una sensibilització cap a la societat. ca
dc.description.abstract [eng] New forms of socio-educational intervention are currently emerging which present an innovative methodology, such as the case of the Theater. Thus, in this work, a brief approach to the technique is carried out and the possibility that theater can be used as a tool to generate knowledge processes and facilitate a more dynamic and creative change, all this without neglecting the reflection Next this work contemplates the perspective of the theater in a specific group as it is the one of the old people who have undergone some typology of abuse. A project proposal is presented to be able to use the methodology that the Teatre Forum offers us to empower the actors and that they are those that realize a sensitization towards the society. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Teatre Fòrum ca
dc.subject.other Teatre Social ca
dc.subject.other Educació Social ca
dc.subject.other Tècniques teatrals ca
dc.subject.other Persones majors ca
dc.subject.other Violència ca
dc.subject.other Maltracte ca
dc.title El Teatre Fòrum com eina d’intervenció en el col·lectiu de persones majors ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record