L’atenció i intervenció en emergències amb persones amb discapacitat

Show simple item record

dc.contributor Morey López, Mercedes
dc.contributor.author Madrid Domenech, Ana Maria
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-10-26T07:33:24Z
dc.date.available 2018-10-26T07:33:24Z
dc.date.issued 2018-10-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148240
dc.description.abstract [cat] El present treball consisteix en una revisió bibliogràfica de l'estat actual a Espanya i a les Illes Balears en matèria d'atenció i intervenció social i psicològica en situacions d'emergències, crisis i catàstrofes amb persones amb discapacitat per tal de detectar les mancances que existeixen i formular propostes de millora amb la finalitat de promoure i garantir el dret d'igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu en tots els àmbits socials contribuint a la continua construcció d'una societat més inclusiva. Aspectes formatius, de coneixements, de conscienciació, sensibilització i compromís davant les necessitats i dificultats que poden presentar les persones amb discapacitat en situacions d'emergències així como una educació bàsica en aspectes relacionats amb la prevenció i gestió de les emergències, entre altres, suposen una part important dels elements clau a impulsar per generar canvis detectats en la situació actual. Per tant, cal comentar que de les anàlisis i reflexions exposades en el desenvolupament del treball, es desprèn que des de l'educació social col·laborant de manera articulada i conjunta amb altres disciplines, es poden plantejar propostes per generar avanços en l'atenció i intervenció de les persones amb discapacitat. ca
dc.description.abstract [eng] The present work consists of a bibliographical review of the current state of Spain and the Balearic Islands in the field of social and psychological care and intervention in emergency situations, crisis and disasters with people with disabilities in order to detect the existing gaps and to formulate proposals for improvement with the aim of promoting and guaranteeing the right to equal opportunities for this collection in all social spheres contributes to the continued construction of a more inclusive society. Aspects of training, knowledge, awareness, sensitization and commitment to the needs and difficulties that people with disabilities may have in emergency situations, as well as basic education in aspects related to the prevention and management of emergencies, among others, are an important part of the key elements to be promoted to generate changes detected in the current situation. Therefore, it should be noted that from the analyses and reflections presented in the development of work, it is clear that social education, in conjunction with other disciplines, can make proposals to generate progress in the care and intervention of people with disabilities. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Discapacitat ca
dc.subject.other Atenció ca
dc.subject.other Intervenció ca
dc.subject.other Millores ca
dc.subject.other Emergències ca
dc.title L’atenció i intervenció en emergències amb persones amb discapacitat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics