Geocaching: una nova oportunitat per descobrir Eivissa i enriquir el currículum de ciències

Show simple item record

dc.contributor Tur Ferrer, Gemma
dc.contributor.author Tijeras Moreno, Oscar
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-02-04T08:47:15Z
dc.date.available 2019-02-04T08:47:15Z
dc.date.issued 2019-02-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148915
dc.description.abstract [cat] Aprofitar el nostre entorn per desenvolupar els continguts curriculars suposa una tasca que, tot i ser interessant i significativa, és àrdua i complicada; més encara si intentem integrar les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Aquesta situació ens fa veure que les TIC, malgrat estar cada vegada més integrades a les aules dels nostres centres, encara necessiten ser potenciades mitjançant l’ús i/o adaptació de les aplicacions i eines existents i les de recent creació; així com una major presència d’aquestes TIC en els seus diferents dispositius, tant fixos com mòbils. D’aquí neix el present treball, on hem elaborat una sèrie d’itineraris o sortides didàctiques amb l’ús de les TIC que permetin als alumnes apropar-se al coneixement de l’entorn d’Eivissa a la vegada que accedeixen a tota una sèrie d’activitats que els permetrà obtenir un coneixement sobre la geografia, història i cultura d’aquesta. Per a l’elaboració dels itineraris hem emprat aplicacions basades en la geolocalització, és a dir, aquelles que ens donen la possibilitat de localitzar qualsevol objecte i/o punt geogràfic i afegir tot tipus d’informació relacionada amb aquest; i una plana web on els alumnes puguin plasmar les seves aportacions personals al llarg del desenvolupament de cadascun dels itineraris. Les conclusions reflexionen sobre les possibilitats de les TIC per a al coneixement de l’entorn i plategen reptes de futurs per a la implementació pràctica de la proposta. ca
dc.description.abstract [eng] Taking advantage of our environment to develop curricular content is a task that, despite being interesting and significant, is arduous and complicated; even more if we try to integrate Information and Communication Technologies (ICT). This situation makes us see that ICT, despite being increasingly integrated into the classrooms of our schools, still needs to be enhanced through the use and / or adaptation of existing applications and tools and newly created, as well as a greater presence of these ICT in their different devices, both fixed and mobile. This is the origin of the present work, where we have developed a series of itineraries or didactic outings with the use of ICTs that allow students to approach the knowledge of Ibiza while accessing a whole series of activities that will allow them to obtain knowledge about the geography, history and culture of this. For the elaboration of the itineraries we have used applications based on geolocation, in other words, those that give us the possibility of locating any object and/or geographical point and adding any type of information related to it; and a web page where the students can capture their personal contributions throughout the development of each one of the itineraries. The conclusions reflect on the possibilities of ICT for the knowledge of the environment and future challenges for the practical implementation of the proposal. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.title Geocaching: una nova oportunitat per descobrir Eivissa i enriquir el currículum de ciències ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Ciències socials
dc.subject.keywords Geolocalització
dc.subject.keywords Dispositius mòbils
dc.subject.keywords Itineraris didàctics
dc.subject.keywords Social sciences
dc.subject.keywords Geolocation
dc.subject.keywords Mobile devices
dc.subject.keywords Didactic itineraries


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics