La concepció filosòfica de la vida domèstica, fonamentació històrica en la filosofia grega

Show simple item record

dc.contributor.author Mercadé Serra, Marc
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-02-05T10:43:50Z
dc.date.available 2019-02-05T10:43:50Z
dc.date.issued 2019-02-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148925
dc.description.abstract [cat] De la tríada de les ciències pràctiques de la Filosofia grega -l’ètica, la política i l’economia- solament trobam en l’espectre de la filosofia pràctica actual l’ètica i la política. La “filosofia econòmica” no s’ha pogut establir fins ara, ni com a temàtica ni com a disciplina, de manera anàloga a la filosofia política o a la ètica de la tríada originària. Aquesta investigació pretén ajudar a delimitar una aproximació filosòfica a la “vida domèstica” per al seu restabliment actual com a objecte de reflexió filosòfica. La tesi que es defensa és la possibilitat d’una reflexió filosòfica sobre la vida domèstica, diferent als enfocaments culturals, sociològics o antropològics. Per això, cal determinar una metodologia i unes dimensions que permetin reemprendre la reflexió filosòfica grega sobre l’oîkos de Xenofont, Plató, Aristòtil i els seus deixebles. Retornar-hi per descobrir la rellevància d’una oikonomía ens pot ajudar a articular en el present aquesta reflexió pendent sobre una dimensió fonamental de la vida humana. ca
dc.description.abstract [spa] De la tríada de las ciencias prácticas de la Filosofía griega -la ética, la política y la economía- sólo encontramos en el espectro de la filosofía práctica actual la ética y la política. La "filosofía económica" no se ha podido establecer hasta ahora, ni como temática ni como disciplina, de manera análoga a la filosofía política o la ética de la tríada originaria. Esta investigación pretende ayudar a delimitar una aproximación filosófica a la "vida doméstica" para su restablecimiento actual como objeto de reflexión filosófica. La tesis que se defiende es la posibilidad de una reflexión filosófica sobre la vida doméstica, diferente a los enfoques culturales, sociológicos o antropológicos. Por ello, hay que determinar una metodología y unas dimensiones que permitan retomar la reflexión filosófica griega sobre el oîkos de Jenofonte, Platón, Aristóteles y sus discípulos. Regresar a ésta época para descubrir la relevancia de una oikonomía nos puede ayudar a articular en el presente esta reflexión pendiente sobre una dimensión fundamental de la vida humana. ca
dc.description.abstract [eng] From all the triad of the practical sciences of Greek Philosophy -ethics, politics and economics – we can only find ethics and politics in the spectrum of the current practical philosophy. The "economic philosophy" hasn’t been established until now, neither as a topic nor as a discipline, as the political philosophy or the ethics of the original triad has. This research aims to help define a philosophical approach to "domestic life" for its current restoration as a subject of philosophical reflection. The thesis that is defended is a philosophical reflection on this domestic life is possible, which is different from the cultural, sociological or anthropological approaches. For this, it is necessary to determine a methodology and dimensions that allow the Greek philosophical reflection about oîkos of Xenophon, Plato, Aristotle and their disciples. Going back to discover the relevance of an oikonomía can help us articulate this still undone reflection at present about a fundamental dimension of human life. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 357 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title La concepció filosòfica de la vida domèstica, fonamentació històrica en la filosofia grega ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 1 - Filosofia i psicologia ca
dc.subject.udc 14 - Sistemes i punts de vista filosòfics ca
dc.subject.ac Filosofia Grega ca
dc.contributor.director Llinàs Begon, Joan Lluís
dc.doctorat Doctorat en Filologia i Filosofia (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record