Efectes d'una prova d'esforç sobre marcadors d'inflamació i d'estrès oxidatiu en pacients amb síndrome metabòlica

Show simple item record

dc.contributor Sureda Gomila, Antoni
dc.contributor.author Quetglas Llabrés, Maria Magdalena
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-02-20T11:32:32Z
dc.date.available 2019-02-20T11:32:32Z
dc.date.issued 2019-02-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148999
dc.description.abstract [cat] La síndrome metabòlica és un conjunt de condicions: hipertensió, hiperglucèmia, excés de greix visceral i nivells alterats de colesterol i/o triglicèrids que es produeixen conjuntament, augmentant el risc cardiovascular i de diabetis. Aquesta patologia, a més, es caracteritza per un augment del grau d’estrès oxidatiu associat a un desequilibri d’adipocitoquines produïdes pel teixit adipós que a l’hora promou un estat inflamatori crònic i una disfunció endotelial vascular. Aquesta situació es veu agreujada per l’elevat grau de sedentarisme de la població en general. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar els efectes que provoca la realització d’una prova d’esforç en cinta de córrer al 60-70% de la capacitat màxima sobre la resposta inflamatòria i antioxidant en persones majors que pateixen síndrome metabòlica. Als subjectes se’ls va agafar mostres de sang abans i després d’haver realitzar una prova d’esforç on es controlava el temps i la intensitat de la mateixa. Es van mesurar en plasma i a les cèl·lules immunitàries mononucleades (PBMCs) paràmetres antioxidants i inflamatoris. Els resultats evidenciaren augments estadísticament significatius dels nivells plasmàtics de la molècula d’adhesió intercel·lular 1 (ICAM-1), de la interleuquina 6 (IL-6), del malondialdehid (MDA) i l’expressió dels enzims antioxidants en PBMCs catalasa (CAT) i glutatió peroxidasa (GPx) una vegada realitzada la prova d’esforç respecte als nivells inicials. Per altra banda, l’augment de la concentració del factor de necrosi tumoral (TNFa) no va ser estadísticament significatiu. En conclusió, s’ha evidenciat com la prova d’esforç indueix una situació d’estrès oxidatiu que promou l’activació d’una cascada de citoquines proinflamatòries diferent a la que s’activa quan la lesió es deu a una infecció. És per això, que es recomana la pràctica regular d’activitat física per prevenir malalties cròniques i envellir de manera saludable. ca
dc.description.abstract [eng] The metabolic syndrome is a cluster of common factors: hypertension, hyperglycemia, excess of visceral fat, altered cholesterol and/or triglyceride levels that occur together, increasing cardiovascular risk and diabetes. This pathology is characterized by an increase in the degree of oxidative stress and is associated with an imbalance in adipocytokine production by adipose tissue promoting chronic inflammatory status and vascular endothelial dysfunction. This situation is exacerbated by the high degree of sedentary lifestyle of the population in general. The aim of this study is to evaluate the maximum effects of 60-70% exercise test on inflammatory and antioxidant response in elderly people suffering from metabolic syndrome. Blood samples from the subjects were taken before and after having performed an exercise test on a treadmill controlling the time and intensity of the same. Antioxidant and inflammatory parameters were measured in plasma and mononuclear immune cells (PBMCs). The results demonstrated statistically significant increases in plasma levels of the intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1), interleukin 6 (IL-6), malondialdehyde (MDA) and expression in PBMCs, the antioxidant enzymes catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPx) once the stress test has been performed in respect of the initial levels. While the increase in the tumour necrosis factor (TNFa) concentration was not statistically significant. In conclusion, it has been shown that the exercise test induces a situation of oxidative stress that promotes the activation of a proinflammatory cytokine cascade. This cytokine cascade is different from that triggered when the lesion is due to an infection. That is why the regular practice of physical activity is recommended to prevent chronic illnesses and to age in a healthy way. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.title Efectes d'una prova d'esforç sobre marcadors d'inflamació i d'estrès oxidatiu en pacients amb síndrome metabòlica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Síndrome metabòlica
dc.subject.keywords Sobrepès
dc.subject.keywords Activitat física
dc.subject.keywords Envelliment
dc.subject.keywords Inflamació i estrès oxidatiu
dc.subject.keywords Metabolic syndrome
dc.subject.keywords Overweight
dc.subject.keywords Physical activity
dc.subject.keywords Aging
dc.subject.keywords Inflammation and oxidative stress


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record