Integració d'Art i Història a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria a través de les rutines de pensament de Project Zero

Show simple item record

dc.contributor Reus Ferriol, Mateu
dc.contributor.author Planes Albors, Laura
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-02-21T11:16:38Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149014
dc.description.abstract [cat] El Treball Fi de Màster presenta una proposta didàctica dirigida a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria en la qual es treballa la integració de l'art i la història mitjançant les rutines de pensament de Project Zero de la Universitat de Harvard. Els objectius principals que es volen assolir amb el present treball són elaborar una proposta que faciliti la comprensió de l'alumne dels temes treballats, motivarlos perquè adquireixin un paper actiu en el procés d'ensenyament-aprenentatge, treballar les competències per al seu desenvolupament tant a escala educativa com a personal i fomentar el treball cooperatiu i la inclusió a les aules. Per altra banda, treballar l'art com a font primària per estudiar el passat constitueix una estratègia per fer més comprensible ja no solament l'objecte artístic, sinó el context en el qual va ser creat. D'aquesta manera, permet que l'alumne pugui anar més enllà que la descripció formal de la manifestació artística, identificant els elements que la connecten i la converteixen en producte cultural i social del període històric de la seva creació. A partir d'aquests objectius i del de la integració de l'art i la història, s'han elaborat dotze activitats per treballar en cada unitat didàctica d'història on els alumnes treballaran de forma cooperativa amb una o més manifestacions artístiques per assolir un aprenentatge actiu i alhora fomentar les habilitats socials. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.title Integració d'Art i Història a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria a través de les rutines de pensament de Project Zero ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T10:36:12Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.subject.keywords Rutines de pensament
dc.subject.keywords Project Zero
dc.subject.keywords Pensament crític
dc.subject.keywords Art
dc.subject.keywords Història
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record