Com introduir la literatura anglosaxona a secundària i batxillerat

Show simple item record

dc.contributor Pascual Cardona, Ciceró
dc.contributor.author Genestar Femenias, Fernando
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-03-19T12:56:53Z
dc.date.issued 2018-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149130
dc.description.abstract [cat] En aquest treball es pretén presentar una sèrie de lectures literàries dintre de l’assignatura d’anglès. Aquestes lectures estan pensades perquè l’alumnat de secundària i batxillerat pugui treballar, a part de la llengua anglesa, algunes competències clau i arribi a despertar la passió per la literatura i el pensament crític. En una societat canviant on la informació i el maneig digital són de cada dia més freqüents en la vida diària, descobrim que la literatura pot passar molt desapercebuda pel jovent. Autors tan importants com Shakespeare, Dickens o Melville poden sonar, a dia d’avui, a noms estranys i sense importància pels joves estudiants. No es pot negar que la literatura anglesa és molt rica i nombrosa, així com transcendental dintre de l’art i de les lletres. L’aprenentatge d’una llengua no només recau en l’ensenyament de la gramàtica, la sintaxi, el lèxic o la pronunciació, sinó que també s’hauria de valorar la cultura i les tradicions que gairebé sempre van molt lligades amb la llengua. Autors com els que s’han anomenat abans, són alguns dels que han contribuït més en l’evolució i la normalització del que entenem com a llengua anglesa, ara mateix. Es ben sabut que Shakespeare o Dickens eren grans creadors de neologismes durant la seva època i que, per tant, se’ls hi deuen una gran quantitat d’expressions i mots, que ara formen part de la normalitat de la seva llengua. Per tant, la lectura i el coneixement de la cultura de la llengua que s’aprèn haurien d’anar agafats de la mà de les altres disciplines d’aprenentatge, ja que la lectura podrà reforçar i cohesionar aquest aprenentatge. Aquest treball citarà i donarà pautes molt específiques perquè els col·legis i els instituts, mitjançant la figura del professor de llengua estrangera anglesa, puguin tenir una guia per saber quines novel·les o contes de la literatura anglesa poden ser motivadors per cada curs de secundària, sempre tenint en compte les necessitats i les inquietuds dels estudiants. ca
dc.description.abstract [eng] In this work, it is intended to present a series of literary readings within the subject of English. These readings are designed for secondary and high school students with clear purposes: to get more fluency in the English language (grammar, vocabulary, orality, etc.), to work the key competences and let them to find out the passion for literature and critical thinking awakening. In a changing society where information and digital management are becoming increasingly frequent in everyday life, we discover that literature can be very unnoticed by the young people. Today, important authors such as Shakespeare, Dickens and Melville may sound slightly bizarre and unimportant for young students. It cannot be denied that English literature is very rich and numerous, as well as transcendental within art and letters. Learning a language does not only fall into the teaching of grammar, syntax, lexicon or pronunciation, but also the culture and traditions, that are almost always closely related to the language, should also be valued. Authors like the ones I have been called before, are a few of those who have contributed more to the evolution and normalization of what we understand as the English language right now. It is well known that Shakespeare or Dickens were great creators of neologisms during their time, therefore, they owe a large number of expressions and words that now form part of the normality of this language. Consequently, the reading and knowledge of the learned language culture should be taken in the hands of the other learning disciplines, since reading can reinforce and cohesion this learning. This paper will cite and give very specific guidelines for colleges and institutes, through the figure of the English language teacher, to have a guide to know which novels or short-stories in English literature can be motivating for each course of secondary and advanced level, always taking into account the needs and concerns of students. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.title Com introduir la literatura anglosaxona a secundària i batxillerat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T10:36:27Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics