La implementació de l'educació afectivosexual a l'Educació Primària de les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Pozo Gordaliza, Rosario
dc.contributor Paniza Fullana, Antonia
dc.contributor.author Ferriol Moragues, Caterina
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-04-12T09:25:47Z
dc.date.issued 2018-06-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149304
dc.description.abstract [cat] Aquest treball fi de màster té com a principal objectiu realitzar una aproximació a la implementació de l’educació afectivosexual en totes les seves dimensions i oferir eines útils que facilitin la seva incorporació dins l’actual sistema educatiu de les Illes Balears. Es tracta d’una revisió i investigació bibliogràfica al voltant de l’esfera de l’educació afectivosexual (conceptualització, estatus legal, intervenció pedagògica, programes basats en evidències...) i d’un treball empíric mitjançant enquestes en línia adreçades a professionals dins el món de l’educació primària en funció de la formació, l’organització, la metodologia i percepció d’aquest eix temàtic. A partir d’aquesta investigació es plantegen els principals obstacles de l’educació afectivosexual (falta de formació, perpetuació de mites socials, manca de transversalitat, forta presència de perspectives biologistes i absències dins els projectes de centre, etc.). A més, s’orienten les futures línies d’actuació a partir d’una eina didàctica transversal per a l’etapa de l’educació primària per tal d’aconseguir un món més igualitari i lliure de tabús. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this Master’s Thesis is to make an approach to the implementation of the affective-sexual education in all its dimensions and it offers useful tools that facilitate its incorporation into the current educational system of the Balearic Islands. It is a review and bibliographic research around the sphere of the affective-sexual education (conceptualization, legal status, pedagogical intervention, evidences-based programmes...) and an empirical work by on-line surveys addressed to professionals in the world of primary education according to formation, organisation, methodology and perception of affective-sexual education. Also, this research shows the main obstacles to affective-sexual education (low training, perpetuation of social myths, little transversality, biological perspectives and low presence in centre’s projects). In addition, it orients the future action lines that should be followed with a transversal didactic tool for primary school in order to achieve a more egalitarian and taboo-free world. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Educació afectivosexual ca
dc.subject.other Educació primària ca
dc.subject.other Intervenció ca
dc.subject.other Igualtat ca
dc.subject.other Affective-sexual education ca
dc.subject.other Primary school ca
dc.subject.other Intervention ca
dc.subject.other Equality ca
dc.title La implementació de l'educació afectivosexual a l'Educació Primària de les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:30:03Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics