Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria

Show simple item record

dc.contributor.author Llabrés Ferrer, Juana
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2019-04-30T12:01:43Z
dc.date.available 2019-04-30T12:01:43Z
dc.date.issued 2019-04-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149318
dc.description.abstract [cat] La investigació que es presenta sota el títol Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria descriu, analitza i interpreta des d’un plantejament inclusiu, la presència, la participació i l’aprenentatge d’una alumna amb discapacitat en el centre públic del seu poble. La recerca es fonamenta des d’un punt de vista teòric en el concepte de l’educació com a dret humà i en conseqüència, en l’escolarització ordinària en entorns inclusius com a dret de tot infant, promoguda extensament en les recomanacions internacionals. El procés de recerca s’emmarca dins del paradigma qualitatiu de la investigació. S’utilitza el mètode biogràfic-narratiu de la història de vida i, com a instruments per a la recollida de la informació, es fa ús de les entrevistes i els grups de discussió. El resultat és la història de vida de na Maria contada a través de la veu de les persones que de més a prop l’han viscuda. De l’anàlisi i la interpretació de les dades es conclou que la presència, la participació i l’aprenentatge de l’infant depèn més del canvi contextual que fa l’escola que de les característiques de l’infant. Emergeixen un conjunt d’iniciatives per encaminar el centre cap a una escola inclusiva, perquè es demostra que la inclusió escolar és possible i suposa oportunitats d’aprenentatge i d’inclusió social per a l’infant amb discapacitat, per a la seva família, per als companys i per a la comunitat. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 390 ca
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Discapacitat ca
dc.subject.other Escola inclusiva ca
dc.subject.other Inclusió social ca
dc.subject.other Història de vida ca
dc.title Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.udc 376 - Educació especial ca
dc.subject.ac Educació inclusiva ca
dc.contributor.director Muntaner Guasp, Juan Jorge
dc.contributor.director De la Iglesia Mayol, Begoña
dc.contributor.tutor Muntaner Guasp, Juan Jorge
dc.doctorat Doctorat en Educació (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record