Aplicació de un procediment de reducció de subjeccions mecàniques en l'àmbit geriàtric ​​des ​​del ​​model​​ d'atenció ​​centrada​​ en ​​la ​​persona

Show simple item record

dc.contributor García Toro, Mauro
dc.contributor.author Fontirroig Abrines, Isabel Victoria
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-05-16T07:15:23Z
dc.date.issued 2018-02-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149376
dc.description.abstract [cat] La contenció mecànica és entesa pels experts com a qualsevol mètode on la persona té dificultats per realitzar una activitat física, que limita la llibertat dels moviments o el normal accés a qualsevol part del seu cos. La retirada d’aquesta pràctica, dins l’àmbit de la geriatria, és objecte de controvèrsia. L’objectiu d’aquest document és fer una anàlisi de la intervenció psicològica dins un equip interdisciplinari per la reducció de subjeccions mecàniques a la Residència de Sant Joan des d’un model d’atenció centrada en la persona. Es fa una anàlisi de tres casos suggerint que la retirada de la subjecció és eficaç sense augmentar el risc de caigudes i les alteracions conductuals. Les conclusions de l’experiència són que la figura del psicòleg és important per donar tècniques en el maneig de les conductes i la possibilitat de modificar-les. ca
dc.description.abstract [eng] Mechanical containment is understood by experts as any method where the person has difficulties in performing physical activity, which límits the freedom of movement or normal access to any part of their body. The withdrawal of this practice, within the scope of geriatrics, is the object of controversy. The purpose of this document is to demonstrate the contribution of the psychologist in an interdisciplinary team for the reduction of mechanical attachments at the residence of Sant Joan from a model of focused attention on the person. An analysis of three cases, is carried out suggesting that the removal of the subject is effective without increasing the risk of falling and behavioral alterations. The conclusions of the experience are that the role of the psychologist is important to give techniques in the handling of the behaviours and the possibility of modifying them. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances ca
dc.subject.other contenció mecànica, subjecció, restricció, alteracions conductuals, símptomes conductuals, geriàtric, residencia, psicòleg, tècniques conductuals ca
dc.subject.other Mechanical containment, subjection, restraint, behavioral alterations, geriàtric, older-care, psychologist, conductual techniques ca
dc.title Aplicació de un procediment de reducció de subjeccions mecàniques en l'àmbit geriàtric ​​des ​​del ​​model​​ d'atenció ​​centrada​​ en ​​la ​​persona ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:26:55Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics