Les intel·ligències múltiples a l'aula de matemàtiques

Show simple item record

dc.contributor Olivares Garcia, Cristina
dc.contributor.author Horrach Morell, Antònia
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-05-30T11:43:54Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149405
dc.description.abstract [cat] L’objectiu principal del treball és presentar una metodologia d’ensenyament basada en les intel·ligències múltiples. Per aconseguir-ho, primer s’aprofundirà en el coneixement de la teoria de Howard Gardner. La teoria de les intel·ligències múltiples va ser desenvolupada per Howard Gardner i es basa en l’idea de que no existeix una única intel·ligència, sinó que proposa una visió pluralista de la intel·ligència, reconeixent en les persones vuit tipus de intel·ligències diferents: lingüística, lògica-matemàtica, visual-espacial, musical, cinètica-corporal, interpersonal, intrapersonal i naturalista. Totes les persones tenen aquestes intel·ligències, és el que ens fa humans, però combinades de manera única en cada individu. Els individus es diferencien en la intensitat d’aquestes intel·ligències i en la forma que les utilitzen i les combinen per actuar, solucionar problemes i progressar en diferents àmbits. Per tant, no tots aprenem de la mateixa manera. Llavors, l’ensenyament a través de les intel·ligències múltiples és un tipus d’innovació que pretén acabar amb el paper de l’educador i de l’educació formal del passat, que està basat en un estil d’aprenentatge únic per a totes les persones. Pretén donar resposta a la diversitat intel·lectual centrant l’ensenyament en l’individu, tenint en compte les característiques individuals de cada alumne. La base de l’educació ha de ser atendre a la diversitat de l’alumnat de manera inclusiva. Els objectius d’aplicar les intel·ligències múltiples a l’aula són que els alumnes identifiquin les seves intel·ligències predominants i les dèbils, per tal de potenciar i desenvolupar les seves capacitats des de les seves intel·ligències predominants per impulsar les dèbils. Despertar les intel·ligències suposa, des del meu punt de vista, motivar als alumnes per poder potenciar el seu desenvolupament. Una vegada s’ha aprofundit en la teoria de l’ensenyament basat en les intel·ligències múltiples, es pretén estudiar una proposta educativa de com aplicar aquesta metodologia innovadora a l’àrea de matemàtiques. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 51 - Matemàtiques ca
dc.subject.other Intel·ligències múltiples ca
dc.subject.other Howard Gardner ca
dc.subject.other Innovació ca
dc.subject.other Procés ensenyament-aprenentatge ca
dc.subject.other Proposta didàctica ca
dc.title Les intel·ligències múltiples a l'aula de matemàtiques ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2018-12-19T10:36:48Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record