Educació mediàtica a l’Educació Secundària Obligatòria. Proposta d’unitat didàctica a Geografia i Història de 4t d’ESO

Show simple item record

dc.contributor Serra Busquets, Sebastià
dc.contributor.author Sanz Capilla, Carla
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-06-05T10:46:53Z
dc.date.issued 2018-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149422
dc.description.abstract [cat] Els adolescents viuen en una societat de la informació, en què constantment connectats, reben una gran quantitat d'informació i impactes a través dels mitjans de comunicació i els mitjans de comunicació socials. Aquest nou paradigma que viu l'educació del segle XXI exigeix als alumnes destreses per dominar l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i obtenir una fonamentada formació en educació mediàtica per entendre el món en ell viuen i desenvolupar-se com a individus de manera acadèmica, personal i professional. El present Treball Final de Màster té com a objectiu d'investigació indagar sobre la presència d'una educació mediàtica en els currículums de l'educació secundària obligatòria (ESO). En l'anàlisi s'aborda el problema des de la perspectiva de l'ús de les TIC, l'adquisició de la competència digital i la formació en educació sobre mitjans de comunicació. D'altra banda, ofereix una proposta d’unitat didàctica sobre Educació mediàtica per donar resposta a aquest canvi a l'era digital i de la societat de la informació que viuen els centres educatius. ca
dc.description.abstract [spa] Los adolescentes viven en una sociedad de la información, en la que constantemente conectados, reciben una gran cantidad de información e impactos a través de los medios de comunicación y los medios de comunicación sociales. Este nuevo paradigma que vive la educación del siglo XXI exige a los alumnos destrezas para dominar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y obtener una fundamentada formación en educación mediática para entender el mundo que les rodea y desarrollarse como individuos de manera académica, personal y profesional. El presente Trabajo Final de Máster tiene como objetivo de investigación indagar sobre la presencia de una educación mediática en los currículos de la educación secundaria obligatoria (ESO). En el análisis se aborda el problema desde la perspectiva del uso de las TIC, la adquisición de la competencia digital y la formación en educación sobre medios de comunicación. Por otra parte, ofrece una propuesta de unidad didáctica sobre Educación mediática para dar respuesta a este cambio a la era digital y de la sociedad de la información que viven los centros educativos. ca
dc.description.abstract [eng] Adolescents live in an information society. Young people live connected and receive a large amount of information and impacts through the media and social networks. The new paradigm of 21st century education requires students to master the use of Information and Communication Technologies (ICT) and obtain a well-founded education in media education. Only then can they understand the world around them and develop as individuals in an academic, personal and professional manner. This Final Master's Project aims to investigate the presence of media education in ESO's curricula. The analysis addresses the problem from the perspective of the use of new technologies, the acquisition of digital competence and training in media education. On the other hand, the document offers a didactic unit proposal on Media Education to respond to this change to the digital age and the information society that schools live. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Educació mediàtica, TIC, Educació Secundària Obligatòria, mitjans de comunicació, competència digital ca
dc.subject.other Educación mediática, TIC, Educación Secundaria Obligatoria, medios de comunicación, competencia digital ca
dc.subject.other Media education, ICT, ESO, media, digital competence ca
dc.title Educació mediàtica a l’Educació Secundària Obligatòria. Proposta d’unitat didàctica a Geografia i Història de 4t d’ESO ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T10:36:47Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics