Som Sant Jordi

Show simple item record

dc.contributor Joan Marí, Bernat
dc.contributor.author Roig Torres, Mònica
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:18:41Z
dc.date.available 2019-07-09T11:18:41Z
dc.date.issued 2018-06-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149559
dc.description.abstract [cat] Aquest treball s’ha dividit en diverses parts. En primer lloc, s’estudia i es mostra quina repercussió té la tradició de Sant Jordi a l’illa d’Eivissa, comparant-ho amb altres punts dels territoris de parla catalana. Aquesta repercussió s’observa tant en l’àmbit polític com en l’àmbit comercial, a partir de notícies actuals i notícies d’anys anteriors. Seguidament, s’analitza, a nivell general, la importància que té aquesta tradició dins les aules i de quina manera es treballa. En segon lloc, es proposen recursos i camins per actualitzar i fer encara més atractiva i propera la llegenda de Sant Jordi als nois i noies, aconseguint d’aquesta manera que analitzin el que veuen, raonin les seves intervencions, siguin crítics amb la realitat, etc. Per últim, s’extreuen conclusions de la feina feta (el treball en si que aquí s’exposa) i s’analitzen i es comparen els resultats obtinguts per l’alumnat, a partir de les activitats realitzades a l’aula. ca
dc.description.abstract [eng] This paper has been divided into several parts. First of all, it studies and displays the impact of the Sant Jordi tradition in the island of Ibiza, compared to other spot in the Catalan-speaking territories. This impact is observed both in the political field and in the commercial sphere, based on current news and news from previous years. Moreover, at general level, it analyzes the significance of this tradition in the classroom and how it is worked. Secondly, it proposes resources and approaches in order to update and make the legend of Sant Jordi more appealing and closer to the boys and girls. This way, they will be able to analyze what they see, consider their interventions, be critical about reality, etc.Finally, it exposes conclusions drawn obtained from the work done (the work itself is exposed) and the results obtained with the students are analyzed and compared, based on the activities done in classroom. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Sant Jordi ca
dc.subject.other Tradició ca
dc.subject.other Coeducació ca
dc.subject.other Actualitzar ca
dc.title Som Sant Jordi ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:00:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record