Incidència de la interinitat docent en l'aprenentatge dels alumnes a les Pitiüses

Show simple item record

dc.contributor Tur Ferrer, Gemma
dc.contributor.author Sánchez Valero, Raquel
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-07-17T11:38:38Z
dc.date.available 2019-07-17T11:38:38Z
dc.date.issued 2018-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149646
dc.description.abstract [cat] El present treball recull els resultats d‟un estudi sobre la incidència de la interinitat docent en l‟aprenentatge dels alumnes de les Pitiüses. S‟ha dut a terme amb la col·laboració de més de 150 professors de Secundària dels centres d‟Eivissa i Formentera, pertanyents a tres col·lectius diferents dins el món educatiu: interins, funcionaris de carrera i docents amb responsabilitats de direcció com a caps d‟estudi. El marc teòric aborda els conceptes de docència plurianual i el rol del tutor/professor com a figura referent dins el procés d‟ensenyament-aprenentatge. L‟objecte d‟aquest estudi és determinar si l‟elevat índex d‟interinitat que registra aquest territori condiciona l‟aprenentatge dels alumnes i en quin sentit ho fa. Com a metodologia de recerca s‟han emprat enquestes amb preguntes tancades i obertes per tal de conèixer les percepcions dels docents en actiu, que han assenyalat els avantatges i desavantatges d‟aquesta realitat. Els resultats permeten afirmar que la interinitat condiciona negativament l‟aprenentatge perquè dificulta el coneixement dels estudiants i impedeix l‟establiment de vincles que facilitin un clima de classe motivador. ca
dc.description.abstract [eng] The present work collects the results of a study on the incidence that the teaching interimship has upon the learning teachingof the Pitiusan students. It has been carried out with the collaboration of more than 150 Secondary high school professors from the centers of Eivissa and Formentera belonging to three different collectives in the educational world: interims, career officials and teachers with management responsibilities such as heads of study. The theoretical framework addresses the concepts of multiannual teaching and the role of the tutor/teacher as a benchmark in the teaching-learning process. The purpose of this study is to determine whether the high interim index recorded in this territory conditions the learning of the students and in what way it does so. As a research methodology, surveys have been used with closed and open questions in order to know the perceptions of teachers who are active, who have pointed out the advantages and disadvantages of this reality. Results allow us to affirm that the interimship adversely affects the student learning as it difficults students' knowledge and prevents the establishment of links that facilitate a motivating classroom climate. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Interinitat ca
dc.subject.other Docència plurianual ca
dc.subject.other Aprenentatge ca
dc.subject.other Looping ca
dc.subject.other Tutor ca
dc.subject.other Interinship
dc.subject.other Multiannual teaching
dc.subject.other Learning
dc.subject.other Looping
dc.title Incidència de la interinitat docent en l'aprenentatge dels alumnes a les Pitiüses ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:01:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics